Vedtekter for Teknologi akvARENA

akvARENAs nye vedtekter ble vedtatt under årsmøtet den 25.02.2015 og er gjeldende til de blir endret av årsmøtet eller til akvARENA opphører.

Du finner de nye vedtektene her