Styret i Teknologi akvARENA

Noralf Rønningen, Styreleder, Aqualine
Tlf.: 73 80 99 37 - Mob.: 90628185 - E-post: noralf.ronningen@aqualine.no

Ove Løfsnæs, AQS
Mobil: 900 98 786  - E-post: ove@aqs.no  

Alf Jostein Skjærvik, Salmar
Mobil: 916 20 063 - E-post: alf.jostein.skjaervik@salmar.no 

Klaus Hoseth, Stranda Prolog
Mobil: 900 82 456  - E-post: klaus@stranda.net

Alexandra Neyts, NTNU
Mobil: 918 97 573  - E-post: alexandra.neyts@ntnu.no

Arnfinn Aunsmo, AquaGen
Mobil: 480 83 021  - E-post: arnfinn.aunsmo@aquagen.no

Vara: Frank Øren, Marine Harvest

I tillegg har styret fem observatører:

  • Sigurd Bjørgo - Sør-Trøndelag Fylkeskommune
  • Lisbeth Nervik - Møre og Romsdal Fylkeskommune
  • Ann Kristin Lund Aaker - Innovasjon Norge
  • Lars Andre Dahle - Norges Forskningsråd, Regional representant
  • Anne-Kathrine Willlumsen - Næringsforeningen i Trondheim