Studentordninger

Teknologi akvARENA gjennomfører ulike tiltak for å få til et bedre samarbeid mellom bedrifter og studenter. Aktuelle tiltak er:

 • Deltagelse på studentarrangementer
 • Invitere studenter til akvARENA sine arrangementer
 • Legge til rette for studentoppgaver i bedrifter

For mer informasjon kontakt prosjektkoordinator Stian Aspaas, e-post: stian.aspaas@sintef.no Tlf: 959 61 709

Idéportalen

Ideportalen.no - er et ideelt nasjonalt nettsted hvor virksomheter kan legge inn prosjektideer og oppgaver de ønsker utført av studenter.

Dette kan være konkrete prosjekter som studenter kan bruke som studentoppgave i sin bachelor- eller masterutdanning, og/eller praksis gjennom faglig relevante deltids- og sommerjobber.

Formålet med Ideportalen er å:

 • styrke virksomheters innovasjons og konkurranseevne gjennom økte muligheter for rekruttering og nytenkning;
 • gi studenter praktisk erfaring i å anvende sine kunnskaper og utredningskompetanse på reelle problemstillinger; samt å
 • styrke norske læresteders utdanningstilbud og rolle som relevante samarbeidsaktører for samfunns og næringslivet i sitt omland.

Teknologiporten

Teknologiporten er bedriftskontakten for studenter ved NTNU underlagt linjeforeningene ved IVT-fakultetet. IVT-fakultetet (Ingeniørvitenskap og Teknologi) består av totalt 2900 studenter fordelt over syv linjer:

 • Bygg og miljøteknikk
 • Produktutvikling og produksjon
 • Ingeniørvitenskap og IKT
 • Industriell design
 • Geofag og petroleumsteknologi
 • Energi og miljø
 • Marin teknikk

Disse studieretningene retter seg i stor grad inn mot lignende deler av industrien. Studentene deler mange fag, jobber med like typer problemstillinger, og søker seg til lignende arbeidsområder. Dette er grunnlaget for at Teknologiporten ble dannet. Teknologiporten er et studentinitiativ for å styrke kontakten mellom studentene ved fakultetet og industrien.

Bedriftspresentasjoner

Vi i Teknologiporten arrangerer presentasjoner for bedrifter som ønsker å profilere seg for studentene ved IVT-fakultetet (Vi inviterer også studenter fra andre fakulteter hvis dette er ønskelig). Din bedrift kan selv bestemme hvilke linjer, klassetrinn og antall studenter dere vil presentere dere for. En bedriftspresentasjon er en utmerket måte å vise studentene at dere er til og at dere er interessert i oss, og det er også en fin anledning til å knytte kontakter. Vi arrangerer også jobbintervjuer og stands hvis dette er ønskelig.

Bedriftsekskursjoner

Teknologiporten arrangerer ekskursjoner for studentene ut til bedrifter i nærområdet. Dette gjør vi i samarbeid med instituttene og foreleserne. Det er viktig for studentene å se hvordan ting er i praksis i bedriftene i tillegg til det de får sett og lært på en vanlig bedriftspresentasjon.

Formidling av jobber og hovedoppgaver

Hvis din bedrift har ledige stillinger eller hovedoppgaver til studenter ved fakultetet, er vi behjelpelige med å informere studentene om dette. Vi arrangerer også intervjuer i forbindelse med bedriftspresentasjoner.

Temakvelder

Jevnlig arrangerer vi temakvelder på universitetet. Da får vi interessante bedrifter og forelesere til å komme og snakke om visse tema

HiST Studentsamarbeid

Via HiST Studentsamarbeid har Høgskolen i Sør-Trøndelag lagt til rette for større samarbeid mellom bedrifter og studenter. Gjennom HiST Studentsamarbeid får bedrifter mulighet til å løse oppgaver, som en selv ikke har tid til å ta fatt på, i samarbeid med studenter. Arbeidet skjer gjennom studentoppgaver, eksempelvis semesteroppgaver, bacheloroppgaver og masteroppgaver.

Hva er studentoppgaver?

I løpet av studiet må alle HiST-studenter arbeide med obligatoriske studentoppgaver (semesteroppgaver, bacheloroppgaver og masteroppgaver). Oppgavene varierer i omfang og gjennomføring.

Felles for alle studentoppgavene – uansett nivå – er behovet for å arbeide med reelle temaer og problemstillinger. Derfor samarbeider vi med private og offentlige virksomheter med utfordringer av alle typer og omfang.

Siden alle studentoppgavene utvikles, tilpasses og gjennomføres over lang tid, er dette samarbeidet spesielt godt egnet for langsiktige prosesser og behov, eller som delprosjekter i større arbeider og prosesser. Samarbeidet må ha en form for utvikling eller analyse som tilfører deg og studenten ny kunnskap.