Student Boot Camp

For andre år på rad skal nå Marin Student Boot Camp arrangeres av akvARENA og Klak Innovit.

Boot camp foregår ved at studentene blir inndelt i tverrfaglige team som får 48 timer på seg på å løse den gitte problemstillingen. Totalt deles det inn i 5 grupper og en jury kårer en vinnergruppe. Vinnergruppen vil få presentere sin løsning for forsamlingen. I 2014 ble vinneren kåret under Sjømatdagene på Hell. I 2015 vil dette skje i Bodø under FHL's årskonferanse.

Boot Campen går over 5 dager.

Se video fra et tidligere arrangement på Færøyene her: http://vimeo.com/70046715

Deltagelse på arrangementet er åpent for alle studenter ved norske universiteter og høyskoler. Studenter ved alle studieretninger kan søke om deltagelse. Maksimalt antall deltakere er 20. Kostnader for reise, opphold og losji dekkes av arrangørene. Klikk på linkene under for mer informasjon: