Om Teknologi akvARENA

akvARENA er en unik næringsklynge med utgangspunkt i Midt-Norge, med fokus på teknologiutvikling for oppdrettsnæringen. Klyngen består av teknologiprodusenter, FoU-miljø, havbruksselskaper, finansieringsinstitusjoner, utdanningsinstitusjoner og organisasjoner.

akvARENAs visjon:

"Verdensledende teknologi for bærekraftig oppdrett av fisk"  

Havbruksklyngen i Midt-Norge, og da spesielt den delen som ligger innenfor produksjon av teknologi og oppdrett av laks, er meget solid. Den består av utstyrsleverandører til alle ledd i verdikjeden, fiskehelseaktører, avlsselskap, smolt- og matfiskprodusenter, foredling, eksport, logistikk, FoU-institusjoner, forvaltning, finansielle institusjoner med mer. Mange (60 bedrifter og organisasjoner) av disse er nå medlemmer i akvARENA, men ikke alle. Totalt representerer akvARENAs medlemmer en omsetning på over 6 milliarder kr og 2000 ansatte, hovedsaklig lokalisert til Midt-Norge. Den totale marine klyngen i Midt-Norge representerer betydelig større verdier.

Gjennom samhandling på følgende områder, ønsker akvARENA å styrke medlemmene:

  • Økt innovasjon og utvikling av ny teknologi
  • Internasjonalisering
  • Kompetanse og rekruttering

akvARENAs hovedmål:
akvARENA skal gi økt verdiskaping og mer robuste aktører som konsekvens av økt samhandling i klyngen

Delmål:

  • akvARENA skal etablere og gjennomføre et leverandørutviklingsprogram for oppdrettsnæringen.
  • akvARENA skal fremskaffe nye teknologiske løsninger som løser næringens miljømessige utfordringer.

akvARENA er etablert som en egen forening og har en tett kobling til næringsforeningen i Trondheimsregionen. Kristian Henriksen ved Deloitte AS i Trondheim er engasjert som Daglig leder og Noralf Rønningen, Aqualine AS, er styreleder.

For mer informasjon kontakt oss