NCE Aquatech Cluster starter 1.1.2017

1.1.2017 er formell oppstart for NCE Aquatech Cluster. Den nye klyngen teller mer enn 100 bedrifter og representerer en omsetning på på nærmere 50 milliarder kroner og over 15 000 ansatte. Tildelingen av status som NCE gir Aquatech Cluster muligheten for en tiårig finansiering fra klyngeprogrammet til Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. Les mer »

Professor i havbruksteknologi

akvARENA medlem NTNU søker en ny professor i marin teknikk med fokus på havbruksteknologi. Fagområdet dekker prosjektering, konstruksjon, installasjon og drift av havbruksanlegg med tilhørende logistikk- og hjelpesystemer Les mer »

Nærings- og fiskeridepartementet har sendt på høring forslag til ny forskrift om krav til teknisk standard på landbaserte akvakulturanlegg for fisk

Formålet med forslaget er at rømmingssikkerheten skal ivaretas på hele akvakulturanlegget og i alle ledd til og med lasting av fisken. Departementet foreslår at alle landbaserte anlegg som prosjekteres og bygges fra den dato forskriften trer i kraft, må dokumentere at anlegget samsvarer med kravene i forskriften og i NS 9416:2013. Les mer »

TEKMAR fullbooket!

TEKMAR - Innovasjon i havbruk, arrangeres for 14. gang den 6. og 7. desember. Konferansen er allerede fulltegnet med 380 deltakere, hvorav nærmere 70 % er fra industrien. Hovedfokus for TEKMAR er å være arenaen der norsk lakseoppdrettsnæring drøfter dagens utfordringer og morgendagens løsninger relatert til teknologi og drift/operasjon av sjøbaserte anlegg, og legger premisser for nasjonale FoU-strategier. Les mer »

SINTEF samler havromsforskning i ett institutt – SINTEF Ocean

SINTEF samler sin forskning rettet mot havrommet i et nytt institutt, som får navnet SINTEF Ocean. Ambisjonen er å styrke posisjonen som verdensledende forskningsmiljø innenfor marinteknisk og biomarin forskning. Les mer »

SINTEF overtar ACE

SINTEF har lenge hatt høy aktivitet på Frøya gjennom den storskala forsøksfasiliteten ACE. Etter avtale med de øvrige aksjonærene, har SINTEF kjøpt alle aksjene og fusjonerer aktiviteten inn i avdeling for havbruksteknologi. Les mer »

Aquatraz og Atlantis Subsea Farming videre til neste runde i tildeling av utviklingstillatelser

Fredag 25.11. fikk Aquatraz og Atlatis Subsea Farming brev fra Fiskeridirektoratet at de er med videre i vurderingen av tildeling av utviklingstillatelser. akvARENA gratulerer våre partnere Midt Norsk Havbruk (Aquatraz) og AKVA group og Sinkaberg Hansen, i samarbeid med Egersund Net, (Atlantis Subsea Farming) med den positive tilbakemeldingen. Les mer »

Nesten 80 deltakere påmeldt til NCE Aquatech sin Kick-Off

Nesten 80 deltakere har meldt seg på torsdagens Kick-Off for NCE Aquatech Cluster. Påmeldingen via nettsiden er nå stengt, men det er fortsatt muligheter for å melde seg på ved å ringe Janniche på 454 21 511. NB: det er kun 3 ledige plasser til middag på Ersgard. Les mer »

Klart for Kick-off av NCE Aquatech Cluster

Da er det endelig klart for Kick-Off av NCE Aquatech Cluster. Oppstart er 1.1.2017, men vi sparker i gang den nye klyngen allerede 24.11.2016. Dette arrangementet er kun for medlemmer av klyngen - ikke medlem, men ønsker å bli med? Ta kontakt i dag! Les mer »

Erfaringsseminar: Hva er kritiske faktorer før, under og etter avlusingsoperasjoner?

akvARENA medlem SINTEF Fiskeri og havbruk AS, inviterer i forbindelse med det Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfonds-finansierte prosjektet "Avlusing og miljøfaktorer" til et åpent erfaringsseminar med fokus på kritiske faktorer før, under og etter avlusingsoperasjoner. Seminaret blir arrangert onsdag 16.november 2016 på Radisson Blu Hotell, Værnes. Les mer »

Trøndelags Europakontor inviterer til seminar om neste års Horisont 2020 utlysninger

Den 15. november, inviterer Trøndelags Europakontor til seminar på NTNU om neste års Horisont 2020-utlysninger relatert til klima, miljø og råmaterialer. Les mer »

Nofir fikk Venstres miljøpris for 2016

akvARENA medlem Nofir fikk den 16.10 tildelt Venstres miljøpris for 2016. Vi i akvARENA gratulerer med tildelingen! Les mer »

Fagseminar om markedsorientering

Smart Water Cluster inviterer til fagseminar om markedsorientering og akvARENAs medlemmer er velkommen til å delta. Seminaret går fra 09:30-14:00 den 20. oktober. Les mer »

Muligheter for norsk eksport til Canada - voksende oppdrettsnæring på Newfoundland

I forbindelse med Kronprinsparets offisielle besøk til Canada, inviterer Nærings- og fiskeridepartementet og Innovasjon Norge til et seminar om bærekraftig utvikling av oppdrett på Newfoundland. I tilknytning til seminaret inviteres norske aktører til å delta på en studietur til Canadiske oppdrettere den 8. og 9. november. Dette er en unik mulighet for norsk leverandørindustri for å styrke fotfestet i et av verdens voksende markeder for oppdrettsteknologi. akvARENA anbefaler alle våre medlemmer til å vurdere muligheten for deltakelse. Les mer »

Muligheter for norsk teknologi i Iran

I forbindelse med Nærings- og fiskeridepartementets offisielle delegasjonsreise til Iran, ble det utarbeidet en rapport om oppdrett i landet. Totalt produserer landets akvakulturindustri tilnærmet 375 tusen tonn sjømat. Dette er en økning på tilnærmet 225 tusen tonn siden 2008, hvor regnbueørret (i ferskvann) nå står for rundt 50% av produksjonen. Les mer »

NoRest Conference i København

Forskningsprosjektene BioSmart, SusValueWaste og Cycle arrangerer i fellesskap konferansen NoRest i København den 25. og 26. oktober. Konferansen setter framtidens bio-økonomi på agendaen. Les mer »

Markedsmuligheter for investeringer innenfor akvakultur i Myanmar

Norad har fått utarbeidet en rapport om muligheter for investorer innenfor marin sektor i Myanmar. Rapporten kan lastes ned her. Les mer »

Samlokalisering for økt innovasjonskraft

Gjennom samlokalisering satser flere leverandører til havbruksnæringen nå på økt innovasjonskraft i Trondheim. I Lade Teknopark samlokaliseres i disses dager bedrifter for å ta del i en ny satsning på innovasjon i Trondheim. Les mer »

akvARENA fortsetter samarbeidssuksessen med studenter – Fullbooket HAV16

Den 22. september arrangerte akvARENA, i samarbeid linjeforeningene Teknologiporten og Volvox & Alkymisten, det fjerde HAV arrangementet. Nok en gang var arrangementet fullbooket med både studenter og bedrifter. Les mer »

Politikertopper møter service- og teknologibedriftene

Sjømat Norge inviterer til medlemsmøte for teknologi- og servicebedrifter den 1. desember i Trondheim. Fagseminaret er åpent også for andre bedrifter, media og andre interessenter. Les mer »

Velkommen til Brohodekonferanse Høst!

akvARENA medlem NTNU, i samarbeid med NMBU, inviterer havbruksaktører, forskere, politikere, studenter, elever og lærere til høsten Brohodekonferanse den 6. oktober. Høstens tema er Havbruk og miljø - i godt samspill? Les mer »

Smart Water Cluster inviterer til fagdag om produktdesign

akvARENAs samarbeidspartner Smart Water Cluster inviterer til fagdag om produktdesign den 19. september i Trondheim. akvARENA medlemmer har anledning til å delta. Les mer »

Innovasjon Norge inviterer norske leverandører til Science week i Sør-Afrika

Den 31. oktober til 4.november 2016 inviterer Innovasjon Norge til den første South Africa - Norway Science Week, med tema "Why South Africa represents new opportunities for you" Les mer »

Oppdrett i Saudi-Arabia, muligheter for norsk teknolog?

Innovasjon Norge har laget en ny rapport om oppdrett i Midt-Østen, denne gang med informasjon om Saudi-Arabia. Undersøkelsen viser at myndighetene har investert 10.6 billioner $ i akvakultur, med en målsetting om å produsere 600 000 tonn i løpet av de neste 15 år. I 2014 produserte landet ca 24 000 tonn, hvor reker stod for over 50%. Les mer »

SINTEF inviterer til seminar om forankringsystemer for lakseoppdrettsanlegg

Sammen med Norsk Industri, Fiskeridirektoratet og relevante kunnskapsmiljøer, inviterer SINTEF til åpent fagmøte 15. september 2016, med fokus på kunnskapsstatus, utfordringer og muligheter relatert til forankringssystemer Les mer »

Frokostmøte: Nye markeder - nye muligheter

Den 1. september arrangerer akvARENA frokostmøte med tema "Nye markeder - nye muligheter". Vi får her siste nytt om NCE Aquatech Cluster, informasjon om muligheter for markedsutvikling via Innovasjon Norge, og siste nytt fra noen av medlemmene i klyngen. Meld deg på i dag! Les mer »

På jakt etter dyktige engasjerte arbeidstakere?

Under Nor-Fishing sin studentdag, fredag 19.8, arrangeres det speed-date mellom studenter og bedrifter. Dette er et unikt konsept for å få hilst på studenter og gir muligheten til å finne fram til potensielle framtidige arbeidstakere. Etter fjorårets arrangement ble det signert arbeidsavtaler. Vi i akvARENA anbefaler alle våre medlemmer å delta på dette arrangementet. Les mer »

HAV16 - årets beste mulighet for å møte framtidige arbeidstakere

22. september 2015 arrangerer akvARENA sammen med linjeforeningene Teknologiporten og Volvox & Alkymisten, HAV16 - treffpunkt næring og student. Arrangementet finner sted hos SINTEF SeaLab på Brattøra. Dette er et unikt arrangement, hvor bedrifter får muligheten til å treffe 80 engasjerte studenter. Ønsker din bedrift å delta på arrangementet med bedriftspresentasjon og/ eller stand, ta kontakt snarest med akvARENA på post@akvarena.no Les mer »

akvARENA oppfordrer sine medlemmer til å delta i undersøkelse om HMS i havbruksnæringen

SINTEF Fiskeri og havbruk er i gang med et prosjekt som skal gi mer kunnskap om ansattes egne vurderinger av helse, sikkerhet og arbeidsmiljø. Denne kunnskapen kan legges til grunn for å gjøre havbruksnæringen så attraktiv, trygg og helsefremmende som mulig. Les mer »

akvARENA medlemmene SINTEF, Veterinærinstituttet og NINA inviterer til Klimamarin

Klimamarin er et møtepunkt for forskere, næring og myndigheter som løfter kunnskap om hvordan klimaendringer påvirker marine- og terrestielle økosystemer og hvordan fiskeri og havbruk kan redusere sine klimagassutslipp og være en del av omstillingen til et lavutslippssamfunn. Les mer »

Innovasjon Norge inviterer til deltakelse i en næringslivsdelegasjon til Iran

I forbindelse med fiskeriminister Per Sandbergs besøk til Iran 27. september - 1. oktober, inviterer Innovasjon Norge, på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet, til deltakelse i en næringslivsdelegasjon for leverandørindustrien for akvakultur, sjømat og maritimt. Les mer »

NCE Aquaculture og Skretting inviterer til Settefiskforum

Nå er det mulig å melde seg på høstens Settefiskforum! I år som i fjor arrangerer Skretting og NCE Aquaculture et fagforum om settefisk, i samarbeid med SINTEF. Sett av 30.-31. august for å komme til settefisknæringens viktigste møteplass, hvor vi viderefører aktuelle temaer fra TEKSET 2016. Les mer »

Oppdrett i Midt-Østen - muligheter for norsk teknologi?

Innovasjon Norge har laget en rapport om oppdrett i de arabiske emirater (UAE) som nå kan lastes ned på vår hjemmeside. Oversikten utarbeidet viser en planlagt investering på 15 milliarder dollar de neste ti årene. Les mer »

NCE Aquatech Cluster - oppstart 1.1.2017

Den 20. juni fikk akvARENA og Smart Water Cluster sin felles videre satsing, Aquatech Cluster, tildelt status som NCE. Den nye klyngen teller mer enn 100 bedrifter og representerer en omsetning på på nærmere 50 milliarder kroner og over 15 000 ansatte. Formell oppstart blir 1.1.2017, men allerede i siste halvår 2016 vil medlemmene få et økt tilbud. Les mer »

Aquatech Cluster fikk status som NCE

akvARENA og Smart Water Cluster sin felles satsing, Aquatech Cluster, fikk mandag 20.6 tildelt status som Norwegian Centres of Expertise(NCE). Les mer »

Frokostmøte: Norges nye vekstnæring - posisjonering og muligheter

akvARENA inviterer herved til vårt første frokostseminar den 15.juni. Seminaret setter fokus på hvordan havbruksnæringen kan posisjonere seg i konkurransen om rammevilkår, kompetanse og virkemidler og vi får i tillegg informasjon om klyngens videre satsing og nytt om ny teknologi fra klyngen Les mer »

Hvordan strukturere et godt FoU-prosjekt?

Forskningsrådet inviterer til Prosjektverksted hvor vi setter fokus på hvordan bedrifter kan utvikle prosjektideer og strukturere et godt FoU-prosjekt. Det vil også bli gitt korte presentasjoner om muligheter i virkemiddelapparatet. Les mer »

Vi minner om seminaret om næringslivets muligheter i Horisont 2020

Forskningsrådet inviterer til møte om næringslivets muligheter i Horisont 2020. Møtet finner sted i Trondheim den 06.06 - næringslivets muligheter i Horisont 2020 innen havrommet; et seminar for bedrifter innen energi, klima og miljø, maritime operasjoner og havbasert matproduksjon. Les mer »

Forskningsrådet lyser ut midler til leverandørindustrien

Forskningsrådet har lyst ut midler for havbruksforskning gjennom HAVBRUK2 og via en fellesutlysning med MAROFF er det lyst ut 35 millioner til innovasjonsprosjekter for havbruksteknologi. Les mer »

Muligheter innenfor spansk oppdrettsnæring?

akvARENA har over tid vært i dialog med Innovasjon Norge om muligheter for norsk leverandørindustri i utenlandske markeder. I den forbindelse vil vi i tiden framover publisere flere rapporter om mulighetene innenfor internasjonal oppdrettsindustri. Først ut er Spania. Les mer »

Hvordan designe utstyr og maskiner med fokus på hygiene?

Med bakgrunn i samarbeidet mellom Smart Water Cluster og akvARENA, inviteres akvARENAs medlemsbedrifter til halvdagskurs om hygienedesign. Kurset er et samarbeid mellom Smart Water Cluster og Lab-Tjenester og avholdes den 24. mai. Les mer »

Vi minner om Ocean Week den 9. til 12. mai

akvARENAs medlem, NTNU, arrangerer Ocean Week 2016 den 9. til 12. mai. Arrangementet har fått tittelen "A Sea of Opportunities - Creating knowledge and technology for a sustainable blue growth" Les mer »

Muligheter i Kina?

I forbindelse med Asia-Pacific Aquaculture Expo i Kina den 26. til 28. mai, inviterer Innovasjon Norge til dialog om muligheter og kontaktmøter med kinesisk næringsliv. Les mer »

HUSK: Obligatorisk skisse til kompetanseprosjekt med prosjektstart 2017

Frist for innsending av prosjektskisse til BIA-prosjekter i Forskningsrådet er satt til 19.mai kl 13:00 Les mer »

Næringslivets muligheter i Horisont 2020 - Havrommet

Forskningsrådet inviterer til møte om næringslivets muligheter i Horisont 2020. Møtet finner sted i Trondheim den 06.06 - næringslivets muligheter i Horisont 2020 innen havrommet; et seminar for bedrifter innen energi, klima og miljø, maritime operasjoner og havbasert matproduksjon. Les mer »

Nytenkende ideer ønskes til omstilling for havbaserte næringer

Forskningsrådet inviterer til idélab for å fremme det grønne skiftet og skape ny virksomhet i de havbaserte næringene. Nye og grensesprengende ideer vil styrke kunnskaps- og teknologioverføring mellom etablerte og nye havnæringer og bidra til bærekraftig verdiskaping. Les mer »

På vei inn i en ny tid i lakseoppdrett - teknologiseminar den 14.4

Det er fra flere hold forventet null-vekst innenfor lakseoppdrett fram mot 2020. Behovet for ny teknologi som kan løse næringens utfordringer, men også skape nye muligheter er derfor stort. Norsk Industri og akvARENA inviterer herved til et teknologiseminar for å belyse noen framtidens muligheter innenfor havbruksteknologi. Les mer »

Norsk Industri inviterer til studietur - akvARENAs medlemmer kan delta

Norsk Industri inviterer til studietur til Marine Harvest fôrfabrikk og Persflua sjøanlegg den 13.4. Med bakgrunn i det nylig opprettede samarbeidet med Norsk Industri, kan akvARENAs medlemmer delta på studieturen. Det er kun 20 tilgjengelige plasser totalt, så meld deg på i dag. Les mer »

Siste nytt om luseskjørt og snorkelmerd – seminar torsdag 31. mars 2016

SINTEF Fiskeri og havbruk og FHF inviterer til åpent seminar på Radisson Blu Hotel Trondheim Airport om hvordan man best mulig utnytter luseskjørt og snorkelmerd for skjerming av oppdrettslaks mot lakselus. Les mer »

Ocean Week 2016

akvARENAs medlem, NTNU, arrangerer Ocean Week 2016 den 9. til 12. mai. Arrangementet har fått tittelen "A Sea of Opportunities - Creating knowledge and technology for a sustainable blue growth". Les mer »

akvARENA inngår samarbeid med Norsk Industri

I tillegg til det allerede godt etablerte samarbeidet med Sjømat Norge, inngår akvARENA nå et samarbeid med Norsk Industri. Målsettingen for samarbeidet er økt styrke bak arbeidet som gjøres gjennom akvARENA, herunder nettverksaktiviteter, innovasjonsarbeid og etableringen av en NCE for havbruksleverandører i 2016. Les mer »

akvARENA er partner i et nytt forskningsprosjekt: Sikre operasjoner og arbeidsplasser i havbruk

Hovedmålet med dette prosjektet er å øke kunnskapen om helse, sikkerhet og arbeidsmiljø for ansatte på oppdrettsanleggene i den norske havbruksnæringen, og hvordan risiko kan reduseres ved å bygge sikkerhetsbarrierer inn i prosedyrer, systemer og teknologi. Hensikten er å redusere sannsynligheten for og konsekvensene av operasjonelle og menneskelige feil. Les mer »

Akvakultur i Polen og Brasil - to nye utredninger fra Innovasjon Norge

Innovasjon Norge har gjort undersøkelser av akvakultur i Polen og Brasil, og resultatene er nå tilgjengelig for leverandørindustrien gjennom to rapporter. Les mer »

Polen – spennende, nye markedsmuligheter for norske teknologi-leverandører innen landbasert oppdrett

Innovasjon Norge inviterer herved norske leverandører til havbruksnæringen til å delta i et felles markedsbesøk til Polen i perioden 30.mars - 1.april. Les mer »

Vellykket fagsamling og årsmøte

Totalt samlet akvARENA og Sjømat Norge tilnærmet 120 deltakere til fagsamlingen den 16. og 17. februar. Foredragene holdt under samlingen finner dere her. Les mer »

Forskningsrådet inviterer til dialogmøte

Regjeringen har besluttet at det skal utarbeides en helhetlig strategi for forskning, utvikling og innovasjon for maritim sektor, Maritim21-strategi. Næringsministeren har oppnevnt en strategigruppe for arbeidet og Forskningsrådet har fått i oppdrag å være sekretariat. Prosjektet, som startet januar 2016, skal være ferdig innen 1. november 2016. Les mer »

akvARENA og Sjømat Norge samler over 100 deltakere

Påmeldingen til akvARENA og Sjømat Norge sin fagsamling den 16. og 17. februar er nå stengt. Totalt er det over 100 påmeldte. Ring Kristian Henriksen på mobil 977 82 087 dersom du ønsker å delta. Les mer »

Årsmøte og fagsamling 16.- 17. februar

Over 90 påmeldte allerede. Oppdatert program er lagt ut. Påmeldingsfrist utvidet til mandag 15.2. kl 12:00. Meld deg på nå! Les mer »

Brohodekonferansen Vår 2016

NTNU Brohode Frøya inviterer til samspill mellom havbruksnæringen, virkemiddelapparat, elever, lærere, studenter og forskere. Vårens Brohodekonferanse arrangeres i Ålesund den 7. til 9. mars. Les mer »

Økt kontakt mellom studenter og næringsliv

Med bakgrunn i et samarbeid mellom akvARENA, NCE Aquaculture og TEKSET får 31 studenter anledning til å delta aktivt under årets TEKSET-konferanse. akvARENA og NCE Aquaculture håper dette vil være en god anledning for næringslivet å treffe engasjerte og dyktige studenter fra NTNU og Universitetet i Nordland. Les mer »

akvARENAs samarbeidspartner Smart Water Cluster inviterer til Vannbransjens Innovasjonskonferanse

Smart Water Cluster er medarrangør på Vannbransjens Innovasjonskonferanse som arrangeres den 1. mars i Trondheim. Årets konferanse setter blant annet fokus på behovet for teknologiutvikling tilknyttet vann og vannbehandling i havbruksnæringen. Les mer »

Påmeldingen til fagsamling og årsmøtet åpner ca 15:00

Da er straks alt klart for at påmeldingen til akvARENA og Sjømat Norge sin fagsamling og årsmøter kan åpnes. Dette vil skje ca 15:00 på Sjømat Norge sine hjemmesider. Link vil legges ut her på akvARENA.no Les mer »

Påmelding til årsmøtet er forsinket grunnet tekniske utfordringer

Grunnet utfordringer med den tekniske løsningen er påmeldingen til årsmøtet og fagsamlingen forsinket. Det arbeides for at påmeldingen kan åpnes på Sjømat Norge sine hjemmesider mandag 25.1 Les mer »

Arbeider for en NCE innenfor akvakulturteknologi

Styret til akvARENA har høsten 2015 besluttet at akvARENA skal arbeide for etableringen av en NCE-klynge innenfor akvakulturteknologi i 2016. I forbindelse med denne prosessen hadde akvARENA besøk av Nærings- og fiskeridepartementet den 20.10. Les mer »

Blir du med på TEKSET 2016?

TEKSET arrangeres på Clarion Hotel & Congress i Trondheim den 2. og 3. februar 2016. Påmeldingen er nå åpnet og foreløpig program er nå lagt ut Les mer »

Kursdagene i Trondheim inviterer til Havromskonferanse

Tekna og NTNU arrangerer Havromskonferansen den 5. januar 2016. akvARENA har i den forbindelse fått anledning til å tilby våre medlemmer en ekstra god deltakerpris. Kan havbruksnæringens vekstpotensial- og dens utfordringer med økende kostnader og miljøkrav løses med teknologi? Les mer »

Vellykket fagsamling den 10. og 11. november

akvARENA arrangerte den 10. og 11. november en fagsamling på Værnes. Fagsamlingen var vellykket og klyngeledelsen har fått gode innspill til tematikk som vil bli viktig framover i 2016. Det er allerede igangsatt forarbeid for et innovasjonsprosjekt for sikkerhet i havbruksnæringen. Les mer »

VIVO 2016 - muligheter for kontakt med studenter

Linjeforeningen Volvox & Alkymisten, som akvARENA har samarbeidet med over flere år, arrangerer den 9.februar karrieredagen VIVO for tredje gang. Dersom bedriften er på jakt etter kompetanse innenfor biologi, kjemi eller bioteknologi er dette en god arena for å møte studenter som snart skal ut i arbeidsmarkedet. Les mer »

Fosenseminaret 2015 - Bekjempelse av lus og AGD

akvARENA medlem Botngaard AS inviterer til det årlige Fosenseminaret den 25. og 26. november, der bekjempelse av lus og AGD står i fokus. Sist år deltok 70 personer fra oppdrettsbransjen – tilbakemeldingene var svært gode. Les mer »

Høstens Møljelag: "Lakselusa - hva gjør vi?"

Næringsforeningen i Trondheimsregionen arrangerer den 10. desember høstens Møljelag. Arrangementet har fått tema "Lakselusa - hva gjør vi?" og setter fokus på den utfordrende situasjonen knyttet til lakselus i Midt-Norge. Les mer »

akvARENAs Fagsamling: Programmet er klart

Da er endelig programmet for akvARENAs fagsamling lansert. Klikk inn på nyhetssaken for mer informasjon og påmelding Les mer »

TEKMAR 2015 - kampen mot høye produksjonskostnader er i gang!

TEKMAR har hvert år siden 2003 samlet laksenæringen for å fokusere på dagens utfordringer og morgendagens løsninger i sjøbasert oppdrett - under paraplyen INNOVASJON I HAVBRUK! Sist år samlet vi 303 deltagere, hvorav over 70 % fra industrien. Årets TEKMAR arrangeres tirsdag 1. og onsdag 2. desember på Clarion Hotel og Congress i Trondheim, på samme lest som de foregående år. Les mer »

Fagseminaret flyttet til 10. og 11. november

Grunnet kollisjon med Produktivitetskonferansen i Kristiansund har vi besluttet å flytte akvARENAs fagseminar til 10. og 11. november. Påmeldingen er åpent og påmeldingsfristen er satt til fredag 30. oktober Les mer »

Påmeldingen til akvARENAs fagseminar er nå åpen

Meld deg på allerede i dag via "aktiviteter" eller les mer i denne artikkelen Les mer »

akvARENA inviterer til fagseminar 3. og 4. november

akvARENA setter fokus på mulighetene og utfordringene havbruksnæringen og tilhørende leverandørindustri står ovenfor i dag og inviterer herved til et lunsj-til-lunsj møte på Radisson Blu Værnes Hotell den 3. og 4. november. Sett av datoen allerede i dag! Les mer »

Studenter ved HiST ønsker innspill på prosjekt- og bacheloroppgaver

Har din bedrift/organisasjon en problemstilling som studenter kan hjelpe til å løse eller belyse? Nå har du en mulighet til å få gratis hjelp og samtidig bidra til at studenter får interessante og relevante oppgaver å jobbe med i studiet. Du får treffe unge, ivrige studenter, og kanskje en fremtidig kollega? Les mer »

Klimamarin - klimakonferansen for fiskeri- og havbruksnæringen

akvARENAs medlemmer SINTEF Fiskeri og havbruk, NINA og Veterinærinstituttet setter den 17. og 18. november fokus på utfordringer og muligheter som klimaendringer kan gi sjømatnæringen. Arrangementet finner sted på Clarion Hotel & Congress i Trondheim. Les mer »

Havbruksnæringen blir stadig mer attraktiv

HAV15 - treffpunkt næring og student, som ble arrangert den 22.september, viser hvor attraktiv havbruksnæringen er blitt. Med hele 165 søkere til 80 plasser ble arrangementet en suksess. Det vi i akvARENA er særdeles fornøyd med er bredden i studieretninger som var representert. Les mer »

Brohodekonferansen Høst 15

NTNU Brohode Frøya inviterer til samspill mellom havbruksnæringen, politikere, elever, lærere, studenter og forskere. Les mer »

Over 160 studenter har søkt om deltakelse på HAV 15

akvARENA arrangerer i kveld HAV 15, et samarbeid med linjeforeningene Teknologiporten og Volvox & Alkymisten, samt NTNU Brohodet Frøya. Arrangementet finner sted hos SINTEF SeaLab på Brattøra og er et unikt arrangement, hvor bedrifter får muligheten til å treffe 80 utvalgte engasjerte studenter. Les mer »

DanAqua/DanFish

I forbindelse med Danfish organiseres en B2B Matchmaking 8.oktober. Matchmaking er en enkel, effektiv og gratis måte å introdusere din virksomhet til potensielle samarbeids- og forretningspartnere innen maritim sektor. Innovasjon Norge inviterer nå norske bedrifter til å melde seg på Les mer »

Planer om eksport og lurer på løsninger for finansiering og reduksjon av risiko?

Representanter fra Eksportkreditt Norge og GIEK er til stede under Aqua Nor i Trondheim og tilgjengelige for å treffe deg og din bedrift 19. august. Les mer »

Innovasjon Norge inviterer til deltakelse i Marin næringslivsdelegasjon til Øst-Afrika

I forbindelse med Næringsminister Monica Mælands besøk til Tanzania og Kenya 16.-19. september, inviterer Innovasjon Norge, på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD), til deltakelse i en næringslivsdelegasjon. Formålet med besøket er å styrke og videreutvikle eksisterende bilateralt samarbeid, og profilere norsk kompetanse og leverandørindustri innen sektorene energi, marin og olje- og gass, samt handel og investeringer. Les mer »

Nye medlemmer i akvARENA

akvARENA vil med dette ønske sine to nyeste medlemmer velkommen. Hepsø Notservice og EVOLYS ble begge medlemmer i klyngen nå i sommer. Les mer »

Klimamarin 2015

SINTEF Fiskeri og havbruk, Veterinærinstituttet og NINA setter igjen fokus på utfordringer og muligheter som klimaendringer kan gi sjømatnæringen, den 17. og 18. november 2015. Les mer »

Programmet er lagt ut - Future Prospects in Aquaculture Technology – Closed and Exposed?

Under Aqua Nor arrangerer SINTEF Fiskeri og havbruk, AVS Chile, akvARENA og Nor-Fishing Stiftelsen det fjerde "Future Prospects"-seminaret i rekken. I år utfordrer vi lakseprodusenter, utstyrsleverandører og forskere til å gi oss innblikk i to temaer – lukket og eksponert havbruk. Innledere fra Chile, Canada, Færøyene og Norge vil dele sin kunnskap og erfaring. Les mer »

God sommer!

akvARENA vil med dette ønske alle sine medlemmer og samarbeidspartnere en riktig god sommer. Les mer »

Future Prospects in Aquaculture Technology – Closed and Exposed?

Under Aqua Nor arrangerer SINTEF Fiskeri og havbruk, AVS Chile, akvARENA og Nor-Fishing Stiftelsen det fjerde "Future Prospects"-seminaret i rekken. I år utfordrer vi lakseprodusenter, utstyrsleverandører og forskere til å gi oss innblikk i to temaer – lukket og eksponert havbruk. Innledere fra Chile, Canada, Færøyene og Norge vil dele sin kunnskap og erfaring. Les mer »

Påmelding HAV15

22. september 2015 arrangerer akvARENA sammen med linjeforeningene Teknologiporten og Volvox & Alkymisten, samt NTNU Brohodet Frøya, HAV15 - treffpunkt næring og student. Arrangementet finner sted hos SINTEF SeaLab på Brattøra. Dette er et unikt arrangement, hvor bedrifter får muligheten til å treffe 80 engasjerte studenter. Ønsker din bedrift å delta på arrangementet med bedriftspresentasjon og/ eller stand, ta kontakt snarest med Ingvild Orheim på iorheim@deloitte.no Les mer »

Havbruksnæringens verdiskaping per ansatt er 3,5 gang høyere enn gjennomsnittet for Fastlands-Norge

I siste rapport over verdiskaping og ringvirkninger fra norsk sjømatnæring, som SINTEF gjør på oppdrag fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond, kommer det frem at verdiskapingen målt som bidrag til brutto nasjonalprodukt (BNP) har økt til 61 milliarder kroner for 2013 Les mer »

NCE Aquaculture og Skretting arrangerer settefiskforum 2015

Samlingen skal fungere som en arena for videreføring av viktige tema fra konferansen TEKSET 2015 og arrangeres 21. og 22. september i Bodø. Her skal vi diskutere to aktuelle problemstillinger innen settefiskoppdrett; Svinn og Slam. Les mer »

Seminar utsatt - akvARENA setter fokus på: Forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett

Da dessverre Nærings- og fiskeridepartementet ikke hadde anledning til å stille, samt at påmeldingen til neste ukes seminar ikke er tilstrekkelig, har akvARENA besluttet å utsette seminaret til over sommeren. Vi kommer tilbake med ny dato så snart den er klar. Les mer »

OPPDATERT - akvARENA setter fokus på: Forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett

Den 16. juni arrangerer akvARENA et seminar som setter fokus på de driftsmessige implikasjonene ved forslagene som foreligger i den nye stortingsmeldingen om Forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett. Programmet fastsettes i disse dager, og vi ber i den forbindelse leverandører med spennende nye løsninger om å ta kontakt. Seminaret finner sted på Hell og vi arrangerer samtidig et kort medlemsmøte som tar for seg NCE-søknaden og status på denne. Les mer »

Nor-Fishing og Yngel.no inviterer studenter: Gratis tur og kanskje drømmejobben?

- Vi inviterer folk med sjømatinteresse til å ta turen til Trondheim denne uka i august. Det er en unik mulighet til å lære mer om sjømatnæringen. Kanskje finner du og din drømmejobb mens du er her, sier prosjektleder Kari Steinsbø til yngel.no. Les mer »

Blått kompetansesenter inviterer til Workshop

Blått Kompetansesenter eies av SIVA og Gåsø Næringsutvikling AS (Blått Kompetansesenter Eiendom AS) og bygges i skrivende stund på Sistranda. Dette er tenkt å være et levende senter som skal bidra til å styrke den marine klyngen gjennom nasjonale og internasjonale koblinger. Gjennom workshop den 17.6.15 ønskes det innspill på blant annet aktiviteter, koblinger og nytteverdi, samt forventningsavklaringer fra de aktørene som ønsker å koble seg til senteret. Les mer »

Oppdatert program: Den blå kunnskapsrevolusjon

Sjømat Norge, TEKNA og akvARENA arrangerer i samarbeid et ettermiddagseminar med fokus på den blå kunnskapsrevolusjonen. Norge er i dag helt i tet på havbunnskunnskap. Hva med kunnskapen om havrommet? Hvilke biologiske og teknologiske løsninger må til for å produsere mer sjømat? Les mer »

Innovasjon Norge inviterer til messe i Xiamen, Kina, den 24.- 27.mai

Ønsker din bedrift å få bedre kjennskap til det kinesiske markedet? The Global Aquaculture Forum and the Asia-Pacific Aquaculture EXPO arrangeres for første gang i år og finner sted i Xiamen (Amoy) China den 24-27. mai 2015 Les mer »

Utsatt: Studietur til Tyrkia

akvARENAs planlagte studietur til Tyrkia, første uken i mai, er utsatt av flere ulike grunner. Ny dato bli en gang i løpet av september og akvARENA vil ha klart et program og åpne for påmelding innen utgangen av juni. For mer informasjon ta kontakt med Kristian Henriksen. Les mer »

Kristian Henriksen engasjert som Daglig leder av akvARENA

Styret i akvARENA har første kvartal 2015 innhentet tilbud på sekretariatsledelse av akvARENA, fra tre ulike miljøer i Trondheim. Basert på en nøye gjennomgang, ble det tilslutt besluttet å tildele Deloitte AS, sekretariatsledelsen fra og med 1.april 2015, og to år framover. Ny daglig leder blir i den forbindelse Kristian Henriksen. Les mer »

NTNU Ocean Week

4.-7. mai arrangerer NTNU Ocean Science and Technology Ocean Week i Trondheim. Les mer »

Stor interesse for jobb i oppdrettsnæringa

akvARENA-medlem, AQS, har hatt opp mot 500 søkere til nye jobber de har utlyst så langt i 2015. Les mer »

SkatteFUNN arrangerer Åpen dag i hele landet våren 2015!

SkatteFUNN mottok over 2900 nye søknader i 2014, nesten 400 flere enn året før. Les mer »

Vellykket Tyrkia seminar

Mandag 2. mars hadde vi et vellykket møte på SeaLab vedrørende akvARENAs studietur til Tyrkia første uke i mai. Les mer »

FRAM Marked Tyrkia

FRAM Marked Tyrkia er et internasjonaliseringstilbud for leverandører som ønsker å vurdere muligheter i Tyrkia og eventuelt Middelhavet. Konseptet FRAM Marked har gode referanser fra bedrifter som har deltatt tidligere i andre områder, og noen av selskapene har også meldt sin interesse for dette prosjektet. Les mer »

Brohodekonferansen vel overstått

Forrige uke ble Brohodekonferansen arrangert i Rørvik. Elever, lærere og veiledere tok Hurtigruten t/r Trondheim - Rørvik og besøkte bedrifter i Rørvik. Det er fjerde gang denne konferansen arrangeres. Les mer »

Påmelding Tyrkia-seminar er åpnet

2. mars kl. 14 - 17 arrangerer vi et seminar om Tyrkia på SeaLab i Trondheim. Seminaret er en forberedelse til studieturen til Tyrkia våren 2015. Les mer »

Test ut design som innovasjonsverktøy!

Gjennom Norsk Design- og Arkitektursenters program for designdrevet innovasjon (DIP) kan du søke om midler til idéfasen av ditt innovasjonsprosjekt. Søknadsfristen er 29. april, og du kan begynne å forberede din søknad allerede nå. Les mer »

Hvordan kan havbruksnæringa vinne på hjemmebane?

NCE Aquaculture og Nordnorsk Kommunikasjon inviterer til workshop om ringvirkninger, omdømme og samfunnsansvar i Bodø 11. mars og i Brønnøysund 17. mars. Les mer »

Studenter, søk her: Marin Student Boot Camp -muligheter innen norsk sjømatnæring!

AkvARENA og Klak Innovit arrangerer i mars 2015 en ny Marin Student Boot Camp under FHLs årskonferanse i Bodø. Boot Campen finansieres av FHF og arrangeres i samarbeid med Nærings- og Fiskeridepartementet, FHL, FHF og Innovasjon Norge. Arrangementet tar sikte på å gi studenter ved universiteter og høgskoler i Norge et unikt innblikk i mulighetene som eksisterer innenfor norsk sjømatnæring. Les mer »

Vannbransjens Innovasjonskonferanse

12. mars går Vannbransjens Innovasjonskonferanse av stabelen i Oslo. Konferansen arrangeres blant annet av vannteknologiklyngen Smart Water Cluster. Les mer »

TEKSET 2015 - Smolt XXL - Det er størrelsen som teller

3. og 4. februar ble TEKSET 2015 arrangert på Clarion Hotel & Congress i Trondheim. Økt interesse for stor settefisk har medført nye planer for oppskalering og nybygging av settefiskanlegg. Oppdrettere har ulike definisjoner av hva en stor settefisk er og det pågår en diskusjon rundt hva som er beste strategi for å produsere den. Les mer »

Brohodekonferanse i Rørvik

NTNU - Brohode Frøya inviterer studenter, næringsliv, forskere, elever og lærere til konferanse i Rørvik 3. mars. Les mer »

FHF tilbyr kompetansegivende kurs i FoU-strategi og –ledelse for sjømatnæringen

Er du leder eller mellomleder i næringen og ønsker mer kunnskap om FoU-strategi og - ledelse? Nå arrangerer FHF kurs der du kan lære mer om hvordan du utvikler og driver relevante prosjekter i egen bedrift! Les mer »

Kurs i online overvåking av strøm, oksygen og salinitet ved matfiskanlegg

AKVA group og Nortek inviterer til kurs med fokus på overvåking av strøm, oksygen og salinitet ved bruk av sensorer og online dataregistrering (AOS). Hvordan kan målinger av disse parameterne være med på å forbedre driften av anlegget? Les mer »

Workshop om Marin Strategi Trøndelag 5.2.2015

Hvor skal veien gå for utvikling av de marine næringene i Trøndelag? Workshop 5. februar 2015 kl 10-15 på Quality Airport Hotel Værnes, Stjørdal. Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkeskommune skal revidere Marin Strategi Trøndelag (MST) til å gjelde årene 2015 – 2018 og inviterer deg / alle interesserte til å komme med innspill og synspunkter. Les mer »

TEKMAR 2014

TEKMAR 2014 – vel i havn etter rekorddeltagelse! Les mer »

Teknologi akvARENA deltar i 3 SFIer innen sjømat

Ni akvARENA partnere er med i sentre for forskningsdrevet innovasjon innen sjømat. Til sammen skal disse tre sentrene forske for 600 MNOK over åtte år. Les mer »

Medlemsmøte akvARENA / Partnerskapssamling 12. og 13. november i Bodø

akvARENA, NCE Aquaculture og ARENA Ocean of Opportunities arrangerte felles medlemsmøte / partnerskapssamling på Scandic Havet hotell i Bodø den 12. – 13. november. Les mer »

Samler regionen rundt felles havnesatsing

Avtalen om et felles interkommunalt havneselskap i Ytre Namdal ble tirsdag kveld signert av ordførerne. Det nye selskapet har mål om å bli stor på transport av sjømat fra Midt-Norge til Europa. Les mer »

Nyskapingspris til Botngaard

Leiv Erikssons Nyskapingspris for 2014 er tildelt Botngaard AS Les mer »

Kompetanseprogrammet for norsk sjømatnæring

I samarbeid med Innovasjon Norge har NHH utviklet programmet «Markedskompetanse for norsk sjømatnæring». Programmet er fullt finansiert av Innovasjon Norge og påmeldingsfrist er 14. november. Les mer »

Nettverkstur - 30. oktober

Nettverkstur til teknologibedrifter som tenker industrielt og som utvikler spennende produkter - og se Marine Harvests nye fôrfabrikk Les mer »

Vibecke Bondø - årets vekstskaper i Midt-Norge

Vi gratulerer Vibecke Bondø i SalmoNor som denne uken mottok regionsprisen for Norges fremste vekstskaper i Midt-Norge! Les mer »

HAV14 - Vel blåst

Sju bedrifter presenterte seg for rundt 90 studenter før kvelden fortsatte med sushi og mingling. Alle vi snakket med var godt fornøyd og rapporten fra studentene konkluderer med at dette var et svært positivt arrangement i rekrutteringsøyemed. AkvARENA takker deltagende bedrifter for sitt bidrag! Les mer »

Vannbransjens innovasjonskonferanse

Vannklyngen i Tønsberg arrangerer innovasjonskonferanse for vannbransjen, dette finner sted torsdag 12. Mars 2015 i lokalene til Miljødirektoratet. Det blir gitt innblikk i det internasjonale bildet innledningsvis og konferansen avsluttes med helt konkrete prosjektmuligheter. Les mer »

BLÅ konferanse

BLÅ konferanse 2014 arrangeres 23. og 24. oktober. Les mer »

Innovasjon Norges Roadshow er avlyst!

Det planlagte Roadshowet til Innovasjon Norge om markedsmuligheter i India, Indonesia og Vietnam er utsatt på ubestemt tid. Hvis spørsmål kontakt Ann Kristin Lund Aaker i Innovasjon Norge, tlf.: 930 30 939. Les mer »

Brohodekonferanse – Høst 2014

NTNU Brohode Frøya inviterer til samspill mellom havbruksnæringen, elever, studenter og forskere. Brohodekonferansen tar tak i utfordringer i havbruksnæringen og sammen finner deltakerne smarte løsninger for fremtidas havbruk. Les mer »

Mulige prosjekter; resultat fra spørreundersøkelse

Interessemålingen blant medlemmene i akvARENA på innspill til mulige prosjektløp viste stor interesse for vasking av not, produksjonsforbedring, smoltstart og fjernoperasjon. I tillegg var det god respons på flere andre prosjektløp. Noen av prosjektene vil bli videreført og de bedriftene som ønsket det kan bli kontaktet. Les mer »

Aqualine kåret til årets bedrift 2014 i Trondheimsregionen

Aqualine ble tildelt prisen Årets Bedrift 2014 under Næringsforeningen i Trondheimsregionen sin næringslivkonferanse, Manifestasjon, 17.september 2014. Prisen ble delt ut av fylkesordfører i Sør-Trøndelag, Tore O. Sandvik, og områdebanksjef Bjørn Tilset i Nordea. Les mer »

Skifte av daglig leder i akvARENA

Trude Olafsen har vært daglig leder av akvARENA siden oppstart i 2008 og hun går over i ny stilling i AKVA group fra 1. september. Les mer »

HAV14 - 11.september

Kun 1 plass igjen for bedriftspresentasjon! Fortsatt muligheter for en liten stand. akvARENA arrangerer i lag med linjeforeningene, Teknologiporten og Volvox & Alkymisten, samt NTNU og FHL, HAV14 den 11. september. Dette er et studentarrangement hvor medlemsbedrifter i akvARENA får muligheten til å presentere sin virksomhet for 60 dyktige og engasjerte studenter fra NTNU. Det er kun plass til 7 bedriftspresentasjoner på arrangementet, så dersom dette høres interessant ut, ta kontakt fortløpende! Les mer »

Ledig prosjektlederstilling ved NTNU

Er du en utvikler og en sterk prosjektleder som brenner for fremtidas havbruksnæring? Og samtidig forstår kunnskapsmiljøer og FoU arbeid? Les mer »

Tilbud om videreutdanning innen resirkuleringsanlegg

Kurset heter «Akvakultur: Vannkvalitet og vannbehandling i resirkuleringsanlegg» (VM6010) og vil gi en bred innføring i resirkuleringsanlegg for akvakultur og hvordan riktig vannbehandling bidrar til å skape et stabilt og optimalt vannmiljø i anlegget. Les mer »

Nordisk utlysning for samarbeid og synergier innen marin sektor

Nordic Innovation med samarbeidspartnere lanserer Nordic Marine Innovation Programme 2.0; en utlysning av midler for å promotere samarbeid med andre bransjer for å styrke innovasjonen i marin sektor og komme med nye og/eller bedre løsninger. Les mer »

Rapport over fremtidige behov innen settefisknæringen med fokus på vannbehandling

En rapport utarbeidet på vegne av Smart Water Cluster og akvARENA som beskriver behovet for utvikling innen vannbehandlingsteknologi for landbasert oppdrett er nå tilgjengelig. Les mer »

KONFERANSE: Fremtidens smoltproduksjon – Tredje konferanse om resirkulering av vann i akvakultur

Konferansen arrangeres på Sunndalsøra den 22. - 23. oktober 2014 av Nofima og Sunndal Næringsselskap. Under konferansen vil det bli innlegg fra industrien, oppdrettere, myndigheter og forskere. Tema blir muligheter og utfordringer innen dimensjonering og design, vannkvalitet og praktisk drift, partikkel-fjerning og slamhåndtering. Les mer »

Se hva som skjer ved bruk av duk rundt merden i strømutsatte områder

Her kan du se noen av resultatene fra Modellforsøk med dukbasert avlusing i Hirtshals gjennomført i juni på film. En av konklusjonene er at alle bør måle strøm i de områdene hvor de bruker duk i forbindelse med avlusning. Les mer »

GCE til Maritime- og NODE-klyngen

Programrådet har besluttet at Maritime-klyngen på Nordvestlandet og NODE-klyngen på Sørlandet skal tas opp i det nye GCE-programmet. Videre har de besluttet at Media-klyngen (MediArena) i Bergen og den maritime miljøteknologiklyngen Maritime CleanTech på Sør-Vestlandet skal tas opp i NCE-programmet. Les mer »

43,5 millioner til forskning i Midt-Norge

Regionalt forskningsfond Midt-Norge prioriterer de statlige høgskolene og de regionale forskingsinstituttene gjennom en egen satsing. Likevel er 30 millioner kroner tilgjengelig for næringsliv og offentlige aktører. Les mer »

Forskningsrådet utlyser tidenes største pott til innovasjonsforskning i næringslivet

Forskningsrådet lyser ut 850 millioner kroner til innovasjonsprosjekter i næringslivet. Det er den største utlysningen av slike prosjekter noen gang. Les mer »

Søk SkatteFUNN nå og send inn søknaden så snart som mulig og innen 1. september

Har din bedrift planer om å forbedre eller utvikle en ny vare, tjeneste eller produksjonsprosess? Eller er dere allerede i gang med et prosjekt? SkatteFUNN gir din bedrift inntil 20 prosent skattefradrag for forsknings- eller utviklingskostnader forbundet med FoU-prosjektet deres. Er ikke din bedrift i skatteposisjon, så utbetales støtten som et kontant tilskudd fra likningsmyndighetene. Les mer »

26 millioner til innovasjonsprosjekter i næringslivet

Fokuset er på havbruksteknologi og utlysningen er særlig rettet mot leverandørindustrien. Søknadsfrist er 15. oktober 2014. Les mer »

akvARENAs internasjonale studietur 2014

akvARENA holder i disse dager på å planlegge årets internasjonale studietur og ønsker i den forbindelse tilbakemeldinger fra medlemmer og andre interesserte deltakere om hvor turen bør gå. Dersom du kunne tenke deg å delta på årets studietur blir vi svært takknemlig om du gir oss dine tilbakemeldinger via Questbacken under. Les mer »

KOM-SE-LÆR: Avlusing med helduk

SINTEF Fiskeri og havbruk og FHF inviterer til demonstrasjonsforsøk - Modellforsøk med dukbasert avlusing, den 16. og 17. juni 2014 i Hirtshals, Danmark. Les mer »

Klimamarin - programmet er klart

SINTEF Fiskeri og havbruk, NINA og Veterinærinstituttet arrangerer den 4. og 5. juni en klimakonferanse for fiskeri- og havbruksnæringen. Effektiv sjømatproduksjon er en forutsetning for å kunne gi nok mat til verdens økende befolkning. Gjennom å samle forskere, næringsaktører og politikere til diskusjon, ønsker Klimamarin å sette en tydelig agenda for miljø og utvikling i sjømatsektoren. Programmet er nå klart og mer informasjon finner du her Les mer »

Opprykk til global næringsklynge?

De tre marine klyngene, AkvARENA, NCE Aquaculture og Arena Ocean of Opportunities har i mer enn 2 år jobbet frem en felles søknad om å bli et Global Center of Expertise (GCE). Les mer »

Marin student bootcamp - en suksess

akvARENA arrangerte på vegne av Innovasjon Norge, Nærings- og fiskeridepartementet og Norske Sjømatbedrifters Landsforening og i samarbeid med Innovit fra Island, i januar en student bootcamp under Sjømatdagene på Hell. Arrangementet hadde som mål å vise fram mulighetene som eksisterer innenfor norsk sjømatnæring for studenter ved norske universiteter og høgskoler. I forbindelse med arrangementet ble det laget en video. Denne er nå tilgjengelig. Les mer »

Leverandørindustrien doblet på ti år

Akkurat som oljenæringen har skapt en stor leverandørindustri, er det en kraftig vekst i næringslivet som leverer varer og tjenester til sjømatsektoren. De siste 10 årene har leverandørbedriftene doblet verdiskapingen, viser en ny rapport fra SINTEF. Les mer »

Invitasjon til den første klimakonferanse for fiskeri- og havbruksnæringen i Trondheim 4. – 5. juni 2014

Pågående klimaforandringer kan medføre betydelig forandringer i næringsgrunnlag og marked for norsk sjømat. Nå samler vi produsenter, forhandlere, forskere, myndigheter og andre aktører til å sette fokus på utfordringer og muligheter klimaforandringen kan gi oss. Les mer »

Workshop: Utvikling innen vannbehandlingsteknologi for landbasert oppdrett

Har du behov for ny innfallsvinkel på områder innen vannteknologi hvor dagens løsninger ikke er tilstrekkelige? Ser du nytten av å hente kunnskap og skape synergier med andre bransjer for å komme fram til fungerende og effektive løsninger? Bli med på workshop og møt bedrifter som per i dag leverer vannteknologi til andre sektorer, men som ønsker å se på muligheten til å bidra i havbruksnæringen. Les mer »

NTNU Bridge - Fortsett samarbeidet med de gode hodene ved NTNU

NTNU Bridge har i dag registrert over 1000 aktive studenter. Akkurat nå er mange studenter på utkikk etter arbeidsgivere til oppgavesamarbeid for høst 2014. Flere er også ute etter sommerjobb. NTNU Bridge koster ingenting og er NTNU sin offisielle arena for arbeidslivets møte med NTNU-studentene. Benytt muligheten og legg ut dine oppdrag i dag! Les mer »

Miljødokumentasjon Trøndelag

Nyheter fra prosjektet Miljødokumentasjon Trøndelag. Prosjektet har som formål å få etablert en dokumentasjon av miljøeffektene som en følge av lakseoppdrett i Trøndelag. Les mer »

10 000 euro skal deles ut til innovatører under AquaVision 2014

AquaVision og DSM Nutritional Products (DSM) er stolte over å kunne presentere «DSM Innovation Award», som vil ære nye innovasjoner innen akvakultur området. Les mer »

Invitasjon til arbeidsmøte 25.april - Ny forvaltningsmodell i havbruk ?

Hvilke behov har næring og forvaltning for å bedre dagens forvaltningsmodell ? Nord og Sør Trøndelag Fylkeskommune sammen med sektormyndighetene i Trøndelag inviterer til møtet i regi av FornyMar prosjektet. Havbruksnæringen, kommunene og andre ønskes på banen for å høre deres behov og syn på muligheter. Sektormyndighetene, fylkeskommunene med videre vil være tilstede og det blir god tid til dialog og spørsmål. Les mer »

CYCLE - seminar: "Reduction and Utilization of Food Loss and Waste"

Den 26. mai arrangeres et åpent seminar med tittelen "Reduction and Utilization of Food Loss and Waste" Les mer »

Utflukt/studie/nettverkstur til havbruksmiljøet på Hitra/Frøya

Næringsforeningen i Trondheimsregionen sitt Fagråd for Havbruk og Fiskeri og Internasjonalt Fagråd inviterer i fellesskap til spennende utflukt til havbruksmiljøet på Hitra og Frøya - med internasjonalt tilsnitt. Vi besøker både settefisk-, matfisk- og verdens mest moderne slakte-/foredlingsanlegg. Her er det overføringsverdier til flere bransjer. Les mer »

Invitasjon til World Food Moskva 2014

Innovasjon Norge inviterer herved til norsk fellesstand på World Food 2014 i Moskva. Norge har vært med kontinuerlig siden 1995. World Food er en nasjonal og internasjonal matvaremesse, med en egen sjømatpaviljong. I fjor deltok 1634 utstillere (69 land representert). Det var rundt 27.000 besøkende på messen. Norsk sjømateksport til Russland hadde i 2013 en verdi tilsvarende ca. 6,6 milliarder nok og var dermed det største enkeltmarkedet for norsk sjømat. Les mer »

Rensefisk kurs

Norsk Sjømatsenter i samarbeid med FHF, NCE Aquaculture og FHL inviterer til kurs i effektiv bekjemping av lakselus ved hjelp av rensefisk. Les mer »

Vellykket årsmøte og fagsamling

akvARENA gjennomførte en vellykket fagsamling og årsmøte 13. og 14. mars. Foredragene avholdt under fagsamlingen er nå tilgjengelig på nett og kan lastes ned her. Les mer »

SkatteFUNN arrangerer Åpen dag i hele landet

Planlegger du å utvikle et nytt produkt eller en ny tjeneste? Eller har du en idé om hvordan din bedrift kan produsere på en smartere måte? Les mer »

Program og påmelding til fagsamling og årsmøte 13-14.mars er klart

Nå er programmet klart og påmelding åpnet. Meld deg på og spre nyheten ! Les mer »

Utlysning av forskningsmidler - aktuell for havbruksnæringen

Regionalt Forskningsfond har utlyst 15 mill til FoU prosjekter innen bærekraftig ressursutnyttelse, energi og teknologi Les mer »

Stenger lakselusa ute

Fin artikkel i siste nummer av Gemini, her er mange akvARENA medlemmer involvert Les mer »

CALL for Innovative Cases, NASF Marine Innovation Day 2014

NASF konferansen i Bergen i begynnelsen av mars inviterer til å sende inn gode forslag på innovative løsninger/produkter/case. Beste løsning blir kåret og det er mulig å vinne både penger og heder og ære. Les mer »

Invitasjon til kurs "Efficient Utilisation of New Monitoring and Control Systems in Fish Experiments"

NTNU, SINTEF og Wageningen Universitet inviterer til kurs i bruk av avanserte måle- og kommunikasjonsverktøy i akvakultur forsøk. Les mer »

TEKSET - en stor suksess

260 personer fra oppdrettsselskapene, leverandørindustrien, forskningsmiljøene og forvaltningen har vært samlet i to dager i Trondheim for å diskutere innivasjonsutfordringer i settefisknæringen. Foredragene er lagt ut på www.tekset.no Les mer »

Innovasjon Norge inviterer til deltakelse i Marin næringslivsdelegasjon til Vietnam

Innovasjon Norge, på oppdrag fra Nærings- og handelsdepartementet og i samarbeid med Kgl. Norske Ambassade i Hanoi inviterer norske sjømatprodusenter, leverandører av teknologi og tjenester til havbruk og/eller fiskeri og bedrifter som utnytter marint (rest)råstoff til å delta i næringslivsdelegasjonen tilknyttet det offisielle besøket av Deres Kongelige Høyheter Kronprins Haakon og Kronprinsesse Mette Marit til Vietnam 19.-21. Mars 2014. Les mer »

Vellykket Marin Student Boot Camp

16 studenter fra ulike studiesteder og studieretninger deltok på årets Student Bootcamp, og de har nå nettopp gjenomført et meget krevende og vellykket program før og under Sjømatdagene på Hell. Fiskeriministeren tok seg tid til å møte studentene. Les mer »

Medlemsmøte i akvARENA

akvARENA inviterer til medlemsmøte torsdag 30. januar på RICA Nidelven Hotell. Planene om å søke om en GCE presenteres og diskuteres, nye medlemmer får presentere seg og vi får innblikk i hvordan Kongsberg Seatex jobber med forskning og innovasjon. Les mer »

TEKSET 2014 Innovasjon for settefisknæringen

Det foreløpige programmet for TEKSET 2014 (5-6. februar i Trondheim) er nå lansert på konferansens hjemmeside www.tekset.no og det er åpnet for påmelding. Les mer »

Vel gjennomført kurs i "Bruk av forskning og utvikling i egen bedrift"

30 deltagere fra oppdrettsbedrifter, leverandører og FoU har gjennomført et kurs med fokus på "Bruk av forskning og utvikling i egen bedrift" . akvARENA har sammen med FHF planlagt og gjennomført kurset som ble avholdt i Trøndelag oktober til desember 2013. Les mer »

Invitasjon til karrieredagen "VIVO"

Volvox & Alkymisten (linjeforeningen for biologi, kjemi og bioteknologi) ønsker å invitere akvARENA og akvARENAs medlemmer til karrieredagen "VIVO" som arrangeres torsdag 23. januar 2014. Les mer »

Trøndelagsdagen 2014

Mandag 13. januar 2014 ønsker Næringsforeningen i Trondheimsregionen velkommen til Trøndelagsdagen på Clarion Hotel & Congress i Trondheim. Trøndelagsdagen 2014 er en arena både for virksomheter som skal rekruttere i nær fremtid og for de som tenker langsiktig på rekruttering, profilering og omdømmebygging ved å knytte kontakter og gjøre virksomheten sin kjent for regionens studenter. akvARENA anbefaler våre medlemmer som er på jakt etter gode kandidater, fra utdanningsmiljøene i Trøndelag, til å delta. Les mer »

akvARENA nå også på LinkedIN

Lyst på informasjon fra akvARENA direkte til din mobil og nettbrett? For å bedre informasjonen fra akvARENA, og tilknyttede aktiviteter og prosjekter, har akvARENA nå etablert en egen side på LinkedIN. Les mer »

Vellykket studietur til Skottland

Den 6. til 9. oktober arrangerte akvARENA en studietur til Skottland. Fokuset på turen var skotsk oppdrettsnæring og framtidig utvikling av oppdrett i Skottland. Totalt deltok 21 personer. På dag to ble det arrangert et seminar i samarbeid med skotsk oppdrettsnæring. Foredragene fra dette seminaret er nå tilgjengelig. Les mer »

Er du på utkikk etter de gode hodene på NTNU?

Bridge NTNU er utviklet med utgangspunkt i NTNU sin sterke posisjon i norsk arbeidsliv. Både private og offentlige aktører er ute etter De gode hodene fra og ved NTNU. Her får du tilgang til oppgaver og jobber uten å måtte betale for det. Les mer »

Regionmøter i prosjekt Lokalitetstilgang for havbruk

I FHF-prosjektet "Lokalitetstilgang for havbruk" er det ønskelig å innhente kunnskap om havbruksnæringens lokalitetsbehov, lokalitetstilgang og lokalitetsutnyttelse. Innhentingen gjennomføres ved arrangering av regionale møter med oppdrettere og forvaltning i Bergen, Bodø og Trondheim i uke 47. Møtene skal være et viktig bidrag til kunnskap om arealkrav og -behov i et langsiktig perspektiv. akvARENA oppfordrer oppdrettsnæringen om å melde seg på for å få gitt sine innspill. Les mer »

Påmelding til TEKMAR 3-4. desember åpnet

Bakteppet for årets TEKMAR er Aquaculture Stewardship Council og Global Salmon Initiative. Disse definerer kravene og ambisjonene for et mer bærekraftig lakseoppdrett innen 2020. For å kunne nå målene er en avhengig av innovasjon og løsningsutvikling, der bl.a. reduksjon av utslipp er sentralt, spesielt relatert til laksefôringsteknologi og undervannsdrift.Allerede er over 100 personer er meldt på. Les mer »

Kurs: Markedskompetanse for norsk sjømatnæring

I samarbeid med Innovasjon Norge, har NHH utviklet programmet "Markedskompetanse for norsk sjømatnæring". Programmet dekker fagområdene strategi og merkevarebygging og henvender seg i år til hele verdikjeden innen norsk sjømatnæring, også leverandørindustrien. Målgruppen er ledere og/eller nøkkelpersoner i bedrifter og har som mål å gi deltageren større kompetanse om hvordan en tilpasser bedriftens konsepter til markedets behov. Les mer »

Påmeldingsfrist 25.10: Studietur med fokus på resirkulering, semilukkede anlegg og postsmoltproduksjon

akvARENA i samarbeid med Storvik Aqua inviterer til en studietur til Belsvika, Smøla og Sunndalsøra. Hovedtemaet blir drift og operasjon av resirkuleringsanlegg, men det vil også bli fokusert på andre viktige tema som for eksempel postsmoltproduksjon. Les mer »

19th India International Seafood Show

Innovasjon Norges kontor i New Delhi planlegger å organisere en norsk paviljong under Indian Seafood Expo i Chennai fra 10. til 12. januar 2014. Målet er å promotere norsk akvakulturteknologi og norsk sjømat. Les mer »

Ernæring- og Tarmhelseseminar 18. til 20. november 2013

Norwegian Centre of Expertice Aquaculture og Helgeland Havbruksstasjon AS inviterer til ernæring og tarmhelseseminar på forsøksstasjonen på Dønna. Les mer »

FHF-samling Verdikjede havbruk

Samlingen foregår på Rica Hell hotell like ved Trondheim lufthavn Værnes mandag 21. og tirsdag 22. oktober 2013. Siste nytt av forskning blir presentert Les mer »

Velkommen til Veldigviktigkonferansen 3. og 4. oktober

Veldigviktigkonferansen tar tak i utfordringer i havbruksnæringen. Her kobles havbruksnæring og videregående skole med studenter og forskere fra NTNU. Det blir nyttige foredrag, speed-dating og middag på kvelden. Les mer »

Trainee: Lær om markedet, i markedet

Innovasjon Norge tilbyr nå leverandørbedrifter å delta i Trainee-ordningen i regi av Marint verdiskapingsprogram. Ordningen tilbyr unge nøkkelpersoner i bedrifter tilknyttet sjømatnæringen et opphold på 4-12 måneder som trainee i utlandet. Les mer »

Workshop: Personlig sikkerhet i offshore, havbruk og fiskeri

NCE Instrumentation arrangerer tirsdag 8. oktober workshop om: Personlig sikkerhet i offshore, havbruk og fiskeri - overvåking for å forebygge uønskede hendelser–alarmer og lokalisering. Denne workshop-en fokuserer på forhold rundt enkeltindividet og at HMS ansvaret ivaretar uhell ved arbeidsoperasjoner. Les mer »

PÅMELDING ÅPNET: akvARENAs internasjonale studietur 2013: Oppdrett i Skottland

akvARENAs internasjonale studietur 2013 går til Skottland. Der vil vi besøke skotske oppdrettsanlegg, og gjennomføre en felles workshop med den skotske næringen. En ypperlig mulighet for å lære og knytte kontakter. Avreise fra Trondheim søndag 6. oktober med retur tidlig 9. oktober. Påmeldingsfrist 10.september ! Les mer »

Interessert i stand på Brüsselmessa neste år?

Som i år vil Innovasjon Norge arrangere stand på utstyrsdelen av Brussel messen 6-8. mai 2014. Innovasjon Norge har bedt om mer plass og vil sannsynlig få det til, men likevel er det begrenset. Det gjelder derfor at de som kommer først får plass. Les mer »

Grønne konsesjoner gir nye forretningsmuligheter

Innovasjon Norge inviterer havbruksbransjen til informasjonsmøte i Bergen 12. september for å fortelle om mulige støtteordninger. Les mer »

Frist for å søke SKATTEFUNN

er satt til 1. september. Her er gode muligheter for risikoavlastning hvis du allerede gjenomfører FoU-prosjekter eller har planer om nye. Les mer »

Aqua Nor 2013 - særlig relevante aktiviteter for akvARENAs medlemmer

Under årets Aqua Nor er det allerede laget et tettpakket offisielt program. Her presenteres de aktivitetene som er knyttet til akvARENA og som gir gode muligheter for kontaktskapende virksomhet og påfyll av ulikt slag. Les mer »

Marint verdiskapingsprogram er åpnet for leverandører

Innovasjon Norge setter nå fokuset på leverandørene og ønsker å støtte videreutvikling og vekst både hjemme og internasjonalt. Marint verdiskapingsprogram åpner for fullt for leverandørnæringen og vil ha søknader fra bedrifter som leverer teknologi og tjenester til sjømatnæringen. Les mer »

NCE Aquaculture med muligheter for å støtte prosjekter

NCE Aquaculture har blitt tildelt en innovasjonsramme på 1 million kroner som skal gå til mobilisering og konseptualisering av prosjekter. akvARENA-medlemmer som samarbeider med bedrifter i NCE Aquaculture har mulighet for å søke støtte. Les mer »

Utlysning: Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 2013

Utlysningene fra Regionalt Forskningsfond Midt-Norge for 2013 er nå tilgjengelig på fondets nettside. Les mer »

Påminnelse- Møljelag 6.juni med tema "Ocean Space Centre- hva skjer" "

Næringsforeningen i Trondheimsregionen inviterer til vårens Møljelag. Temaet for kvelden er Ocean Space Centre. Sted: Kvilhaugen Gård, Trondheim Tid: Torsdag 6.juni kl. 17.00 Les mer »

Ny rapport fra slamprosjektet

som omhandler primærrensing og aktuelle løsninger for slambehandling i norske settefiskanlegg er ferdigstilt. Les mer »

Aqua Nor sin Innovasjonspris - gode kandidater ønskes

Stiftelsen Nor-Fishing ønsker flere søkere til Innovasjonsprisen 2013. Prisen er på NOK 100.000,- og deles ut for et produkt, en prosess eller annet konkret tiltak som skaper fornyelse, effektivisering, sikkerhet, miljø og kvalitet i havbruksnæringen. Søknadsfristen er 1. juni. Les mer »

Møljelag: Ocean Space Centre - hva skjer?

Næringsforeningen i Trondheimsregionen inviterer til vårens Møljelag. Temaet for kvelden er Ocean Space Centre. Les mer »

Oppsummering fra konferanse om slambehandlingsteknologi

Oppdrettere og leverandører var samlet i to dager på Hell for å diskutere ulike slambehandlingsteknologier. Presentasjoner kan lastes ned her. Les mer »

Student Boot Camp under Aqua Nor 2013

I samarbeid med Innovasjon Norge, Fiskeri- og kystdepartementet og NTNU arrangerer akvARENA en student boot camp under Aqua Nor 2013. Arrangementet vil gi 30 studenter fra norske universiteter og høgskoler en unik mulighet til å få innsikt i norsk sjømatnæring. Les mer »

Teknologi for trenging av fisk i merd - rapport fra dialogmøte

SINTEF Fiskeri og havbruk arrangerte, i samarbeid med Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond, et dialogmøte om teknologi for trenging av fisk i merd. Målet med dialogmøtet var blant annet å frambringe problemstillinger/-områder i forbindelse med trenging av fisk i vente- og produksjonsmerd. Rapporten er nå tilgjengelig. Les mer »

Møte om rensefisk

På oppfordring fra næringen inviterer FHF, i samarbeid med Norsk Sjømatsenter og FHL, fiskeri- og havbruksnæringen til rensefisk samling på RICA Hell Hotel den 22. og 23. mai. Les mer »

Workshop om gjenvinningsordning for utrangert utstyr

akvARENA arrangerte 19. april en samling i Rørvik for oppdrettsselskaper i akvARENA for å diskutere om det er grunnlag for å etablere en gjenvinningsordning - inkludert vederlag - for utrangert utstyr i oppdrettsnæringen. Presentasjoner og referat kan lastes ned her. Les mer »

Vellykket workshop om grønne konsesjoner

Ca 50 personer fra oppdrettsselskaper, leverandører, forvaltning og forskning var samlet for å diskutere forslag til forskrift om tildeling av grønne konsesjoner. Presentasjoner og oppsummering kan lasted ned her. Les mer »

Havlandet - en arena hvor den blå næringa møtes og viser seg fram!

Årets Kystbymesse arrangeres 26.-28. April 2013 og for 4. året på rad organiseres ”Havlandet” som egen stand. akvARENA videreformidler invitasjonen fra arrangørene av "Havlandet". Les mer »

Grønne konsesjoner - forslag til tildelingforskrift foreligger

FKD ønsker med de grønne konsesjonene å stimulere til utvikling av nye teknologiske eller driftsmessige løsninger som legger til rette for å redusere miljøutfordringene i næringen, noe som er særdeles interessant for flere av akvARENAs medlemmer - enten man er oppdretter, leverandør eller forsker! Vi inviterer derfor til workshop 11. april med tilhørende medlemsmøte og middag. Teknologileverandører får muligheter til å presentere sine løsninger. Les mer »

Meld inn til Innovasjonsprisen 2013!

Stiftelsen Nor-Fishing deler jevnlig ut en Innovasjonspris på Aqua Nor og Nor-Fishing messene i Trondheim. Prisen er på NOK 100.000,- og et innrammet trykk og diplom. Bedrifter kan selv melde inn et produkt, en prosess eller annet konkret tiltak - eller andre kan gjøre det Les mer »

akvARENAs internasjonale studietur 2013

akvARENA jobber nå med å få satt agenda og reisemål for årets internasjonale studietur. I den forbindelse vil det bli sendt ut en Questback hvor vi vil undersøke interessen for ulike reisemål. Vi håper alle mottakere vil ta seg tid til å svare på undersøkelsen. Les mer »

Workshop for å vurdere system for gjenvinning av utstyr - referat og presentasjoner

En gruppe bedrifter har tatt et nytt initiativ for å se nærmere på grunnlaget for å etablere en ordning som kan bidra til mer systematisk gjenvinning av utrangert utstyr. Dette er et tema bedrifter i akvARENA har jobbet med i mange år og 31. januar møttes aktører i akvARENA for å diskutere temaet på nytt. Les mer »

Kontakt med framtidige sivilingeniører

Teknologiporten arrangerer bedriftspresentasjoner for sivilingeniørstudenter, hvor studenter med interesse for temaet/bedriften kan melde seg på. En topp mulighet for å møte framtidige sivilingeniører. Les mer »

NTNU Inviterer til Realfagdagen!

Torsdag 28. februar arrangeres Realfagdagen. Her kan bedrifter innenfor biologi, kjemi, bioteknikk, fysikk, matematikk og medisinske fag møte dyktige NTNU-studenter. Les mer »

Trøndelagsdagen 2013

Næringsforeningen i Trondheim ønsker trøndersk næringsliv velkommen til Trøndelagsdagen 2013 på Rica Nidelven Hotel, mandag 21. januar. Her kryr det av studenter som er interessert i å komme i kontakt med næringslivet. Trøndelagsdagen er en viktig arena både for virksomheter som skal rekruttere i nær fremtid og de som tenker langsiktig på rekruttering, profilering og omdømmebygging. Dette er selvsagt også en flott anledning for havbruksnæringens bedrifter å vise seg fram overfor studenter og fremtidige arbeidstakere, og på linje med andre viktige næringer i Norge bør også vår næring være representert. I fjor var det altfor få selskaper fra havbruksnæringen til stede. Les mer »

Julen er like om hjørnet......

.... og en riktig fredelig jul og et spennende nytt år ønskes medlemmer og gode samarbeidspartnere. Les mer »

"Dyrking av havet", her er foredragene

SINTEF Fiskeri og havbruk inviterte i samarbeid med akvARENA og Marin Strategiplan Trøndelag til et seminar om dyrking av havet. Formålet med seminaret var å belyse muligheter og utfordringer knyttet til storskala dyrking av marin biomasse til ulike formål, med spesielt fokus på integrert havbruk. I disse tider da det er lansert grønne konsesjoner bør dette være et interessant tema. Les mer »

Rent vann for fiskeoppdrett - invitasjon til workshop

Institutt for vann- og miljøteknikk ved NTNU inviterer til workshop 13. desember. De ønsker å synliggjøre sin kompetanse overfor havbruksnæringen og diskutere næringens behov innenfor moderne rensemetoder for resirkulering og utslipp, desinfeksjon av vann og avløp, slam/avfall som ressurs, vannhygiene og kjemiske analyser og modellering av bærekraft. Les mer »

Vellykket studietur til Danmark

Oppdrettere, leverandører og forskere satte i begynnelsen av uka kursen mot Danmark. 15 personer med ulikt ståsted og erfaring fartet rundt i Danmark i to dager - noe som var både hyggelig og nyttig. Tema for studieturen var resirkuleringsteknologi, slambehandling og industriell dyreproduksjon. En kort oppsummering følger og presentasjonene blir lagt ut så fort de er oss i hende. Les mer »

Forslag om nytt helhetlig klyngeprogram

Eierne av NCE og Arena, Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet, har utviklet en rapport med rammeverk for et nytt helhetlig klyngeprogram. Forslaget er nå sendt til Nærings- og handelsdepartementet. Les mer »

Trøndelagsdagen 2013 - deltagelse anbefales

22. mars 2012 deltok akvARENA på Trøndelagsdagen 2012, dette var et meget bra arrangement hvor det var muligheter for å treffe engasjerte og interesserte studenter. Påmelding til Trøndelagsdagen 2013, som arrangeres 21. januar 2013, og påmeldingen er nå åpnet. Les mer »

Hav21 - strategien overrakt

Styrket marin forskning i nordområdene er ett av de områdene strategigruppen HAV21 peker på i den samlede marine forskningsstrategien som ble overrakt fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen torsdag 7. november. Les mer »

Gjennomført iKyst konferanse

1.-2. november ble iKyst-konferansen avholdt på Radisson Blu Royal Garden i Trondheim. Konferansen belyste egenskapene til kystareal som en avgjørende ressurs for verdiskaping i kystsonen og hvordan vi i felleskap kan forvalte og bruke denne ressursen på en optimal måte. Et av hovedtemaene på konferansen var havbruksnæringens behov og krav til areal for å kunne øke produksjonen på en samfunnsøkonomisk optimal måte. Les mer »

Husk SkatteFUNN i planleggingen av budsjettet for 2013

Planlegger din bedrift å utvikle en ny/bedre vare, tjeneste eller produksjonsprosess med prosjektstart i 2013? Da må dere huske på SkatteFUNN. Bedrifter kan søke om fradrag på skatten for sine utgifter i forbindelse med et forskningsprosjekt eller et utviklingsprosjekt. Er bedriften ikke i skatteposisjon, får bedriften det godkjente fradraget utbetalt som et kontant tilskudd. Les mer »

AquaNor 2013 - Aqua Trøndelag

Aqua Nor 2013 arrangeres 13. - 16. august i Trondheim Spektrum. Sør-og Nord-Trøndelag Fylkeskommune har begynt planleggingen av Aqua Nor 2013. Det betyr bl.a. den store felles trønderstanden Aqua Trøndelag og kveldsarrangementet Trøndelagskvelden. Les mer »

Oppdatert program! Studietur til Danmark med fokus på resirkulering, slam og industriell matproduksjon

12.-14. november arrangerer akvARENA studietur til Danmark med fokus på resirkulering inkludert slamhåndtering, både av fersk- og saltvann, og industriell matproduksjon form av besøk hos Danish Crown - Europas største griseslakteri! Påmeldingen er nå åpnet Les mer »

Vellykket fagsamling og årsmøte

akvARENA gjennomførte en vellykket fagsamling og årsmøte 17-18. oktober, og foredragene kan lastes ned her. Årsmøtet i akvARENA valgte nytt styre og vedtok planer for videre satsing i det å videreutvikle akvARENA som en sterk næringsklynge innen havbruk og teknologi. Les mer »

FHF-samling for "Verdikjede Havbruk"

FHF inviterer aktører innen næring og forskning til felles samling «Verdikjede Havbruk» 26-27.november 2012. Samlingen som finner sted på Gardermoen, Hotel Park Inn, retter seg mot hele verdikjeden for havbruk og det vil bli anledning til å delta i diskusjoner om nye forskningsområder. Les mer »

Næringslivsdelegasjon til Jakarta

Innovasjon Norge, Sektor Sjømat inviterer deg og din bedrift til å ta del i delegasjonen den 26. – 28. november til Jakarta, Indonesia. Les mer »

TEKMAR med 10-årsjubileum

TEKMAR – Innovasjon i havbruk, arrangeres i år for 10. gang, - tirsdag 4. og onsdag 5. desember på Clarion Hotel & Congress i Trondheim. Les mer »

Nettverkssamling og årsmøte i akvARENA

akvARENAs årlige nettverssamling og årsmøte gjennomføres på RICA Hell den 17. og 18. oktober. Vi samles for å få faglig påfyll og diskutere viktige tema for næringen. Les mer »

Bedriftsnettverk mot marked - Tyrkia

Oppdrettsnæringen i Tyrkia har visst sterk vekst siden 2002 og er stadig på jakt etter nye løsninger. akvARENA har vært i kontakt med Innovasjon Norge i Tyrkia for å se på markedsmulighetene for norske leverandører i landet. Dersom noen av medlemmene kunne tenke seg å satse seriøst mot Tyrkia som et framtidig marked, vil akvARENA jobbe for å få igangsatt et markedsprosjekt i regi av Innovasjon Norge og programmet bedriftsnettverk mot marked. Les mer »

Utnyttelse av slam fra settefiskanlegg

har lenge vært et aktuelt tema i akvARENA og nå går arbeidet videre i samarbeid med oppdrettsbedrifter lenger nord. Marine Harvest, Lerøy Group, SalMar Farming, Mainstream, Nordlaks og Åsen Settefisk har etablert en styringsgruppe som ledes av Morten Lund. Et forprosjekt er definert og Les mer »

Utlysninger av midler fra Regionale Forskningsfond

RFF Midt-Norge utlyser inntil kr. 5 mill til regionale bedriftsprosjekter ("Annen prosjektstøtte") innen tema "Bærekraftig høsting, fangst, oppdrett og utvikling i hele verdikjeden". RFF utlyser også 3 mill til regionale bedriftsprosjekter innen veridikjede mat, blå sektor. Temaet for utlysingen er "Bærekraftig matproduksjon basert på regionale ressurser". Les mer »

Næringsforeningen i Trondheim: Manifestasjon 2012

Manifestasjonen er Trondheims største næringslivsarrangement og nettverksarena – her bør du delta! Her vil du treffe andre medlemmer i NiT, representanter fra styret og fagrådene, samt ledere/nøkkelpersoner fra regionens nærings- og arbeidsliv generelt. Fjorårets Manifestasjon samlet over 650 deltagere – næringsforeningen satser på minst like mange i år! Les mer »

Søk SkatteFUNN før 1. september!

Garantifrist for SkatteFUNN nærmer seg. Planlegger din bedrift å utvikle en ny eller bedre vare, tjeneste eller produksjonsprosess? Da bør du undersøke hvilke muligheter SkatteFUNN kan gi deg i utviklingsprosessen. Les mer »

Fremtidens smoltproduksjon - Gode muligheter for stand

Nofimas konferanse om resirkulering i akvakultur den 23. og 24. oktober 2012 har gode muligheter for stand inne i foajeen på konferanselokalet. Les mer »

Seafood Processing Europe Exposition - Brüssel, 2013

Innovasjon Norge inviterer norske utstyrsleverandører til marin næring til deltagelse på norsk fellesstand under Seafood Processing Europe Exposition - Brüssel, 23. til 25. april 2013 Les mer »

Årets utlysning fra HAVBRUKSPROGRAMMET

Norges Forskningsråd har via Havbruksprogrammet lyst ut til sammen 28,2 millioner kroner for nye prosjekter i 2013. Fokuset er fortsatt på bærekraftig havbruk. Forskerprosjekter kan søkes innenfor temaene frisk fisk, fremtidens fôr og samfunnsmessig bærekraft. I tillegg kan bedrifter søke innovasjonsprosjekter innenfor alle temaer beskrevet i programplanen. Det lyses også ut midler øremerket til internasjonalt samarbeid. Les mer »

Positiv evaluering av akvARENA

Alle ARENA-prosjekt skal evalueres etter en viss tid, og styret i akvARENA engasjerte IPAX AS - en rådgivningsbedrift i Rogaland - til å foreta evalueringen. Den konkluderer med at hovedmålet for prosjektet ble nådd og at det er lagt et godt grunnlag for videre arbeid i akvARENA. Les mer »

Utlysning i for bedrifter i EUs 7. rammeprogram (FP7)

Utlysningen som kom fra EU 10. juli åpner for at bedrifter (SME) og organisasjoner kan søke om støtte til å kjøpe inn FoU - med frist 15.nov 2012 Les mer »

Dialogkonferanse Fôring i merd

11. juni arrangerte Arena Ocean of Opportunities i samarbeid med akvARENA og NCE Aquaculture en dialogkonferanse for å diskutere fôring av fisk i merd. Les mer »

Regionalt forskningsfond Midt-Norge: Utlysning høst 2012

Regionalt Forskningsfond Midt-Norge har lagt ut informasjon om søknadsmuligheter høsten 2012. Her er det gode muligheter for prosjekter innen Marin Sektor og særlig for bedrifter. Søknadfrist er 28. november 2012. Les mer »

Oppdrett i Tyrkia - Sterkt voksende

Innovasjon Norge har, på vegne av akvARENA, laget en kort presentasjon av oppdrettsnæringen i Tyrkia. Oppdrettsnæringen der har vist sterk vekst siden 2002 og er stadig på jakt etter nye løsninger. Les mer »

Ny dato: Studietur til Danmark med fokus på resirkulering og industriell matproduksjon

akvARENA har nå fastsatt ny dato for årets internasjonale studietur, som går til Danmark og har fokus på industriell matproduksjon og resirkuleringsteknologi. Turen vil bli gjennomført i uke 46 og vi åpner opp for påmelding over sommeren. Les mer »

Innovasjonsprosjekt: Tredimensjonal oksygendistribusjon i merd

akvARENA har fått gjennomført et prosjekt for å prøve å finne en standardisert metode for måling av oksygen i en oppdrettsmerd. Innovasjonsprosjektet er nå fullført og rapporten kan lastes ned her. Les mer »

Utsatt: Møljelagstur til Frøya

På grunn av få påmeldte har vi utsatt møljelagsturen til høsten. Ny dato vil bli fastsatt i løpet av juli og vil bli publisert her på våre hjemmesider. Les mer »

Utsatt til uke 43: Studietur til Danmark med fokus på resirkulering og industriell matproduksjon

Årets internasjonale studietur i regi av akvARENA er denne gang lagt til Danmark og har fokus på industriell matproduksjon og resirkuleringsteknologi. Turen er blitt utsatt til uke 42 og oppdatert informasjon vil bli sendt ut over sommeren. Les mer »

Gjennomført: Dialogkonferansen "Økt profesjonalisering og fremtidens teknologibehov i norsk havbruksnæring

Dialogmøtet satt fokus på framtidige teknologibehov. Framtidige teknologimuligheter ble presentert av andre bransjer, mens oppdrettsselskaper og leverandører presenterte sine framtidige behov og strategiske valg. Målet med dialogmøtet var å se behov for og diskutere mulighetsrom for teknologiutvikling i norsk havbruk i et skjæringspunkt mellom ulike kompetansegrupper og bransje. Møtet var et samarbeidsprogram mellom akvARENA, NCE Aquaculture og NCE Instrumentering. Referat og foredrag er nå lagt tilgjengelig på nett. Les mer »

AquaVision, 11.-13-juni

akvARENA minner om AquaVision i Stavanger den 11. - 13. juni. Temaet for årets konferanse er " Meeting tomorrow today", og to-dagers programmet vil fokusere på tre hovedtemaer: "Feeding 9 billion people in a sustainable way”, "The blue revolution in Asia” og "Beyond tomorrow”. akvARENAs medlemmer får 30 % rabatt på deltageravgiften. Les mer »

akvARENA til stede på Sjømatmessa i Brüssel

akvARENA deltar på et seminar arrangert av Innovasjon Norge i Brüssel med fokus på internasjonalisering. Kristian Henriksen deler akvARENAs erfaringer med internasjonaliseringsarbeid med deltagerne på seminaret. Les mer »

Invitasjon til høringsmøte 18. april for forslag til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg (NS 9416)

Standard Norge har sendt ut et forslag til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk på høring. Høringsfrist er den 20. mai 2012. FHL har i den forbindelse invitert til et høringsmøte på Gardermoen (Park Inn By Radisson Oslo Airport). Dato for møtet er onsdag 18. april. Les mer »

Samspill for bærekraftig teknologi

akvARENA fikk høsten 2011 laget en film om hva næringsklyngen jobber med og hvorfor nettverket spiller en rolle i den videre utviklingen av havbruksnæringen. Filmen ligger tilgjengelig på YouTube, og vi i akvARENA håper medlemmene våre ønsker å benytte filmen for å vise fram næringsklyngen. Dere må gjerne linke direkte til filmen på deres hjemmesider, dersom det er ønskelig. Les mer »

akvARENA på Trøndelagsdagen

I forbindelse med Trøndelagsdagen 2012 hadde akvARENA en stand på Britannia Hotel. Arrangementet var godt besøkt av rundt 1000 engasjerte studenter. Dette er et arrangement vi anbefaler andre bedrifter, organisasjoner m.fl. og delta på ved en senere anledning. Her får en, en unik mulighet til å møte dyktige sisteårsstudenter, som er på jakt etter jobb, og engasjerte studenter som er på jakt etter sammarbeidspartnere for Bachelor- og Masteroppgaver. Les mer »

Erfaringer og analyser fra drift av oppdrettsanlegg på eksponerte lokaliteter

Etter inititiv fra akvARENA har AquaCulture Engineering (ACE) nå fått gjennomført et prosjekt som har hatt som mål å legge til rette for videreutvikling av forskningsrelaterte problemstillinger innen tema "drift av eksponerte oppdrettslokaliteter." Prosjektet er nå fullført og rapporten kan lastes ned her. Les mer »

International study trip

akvARENA is arranging an international studytrip to Denmark in Mai 2012. The purpuse of the studytrip is to look at the use of recycling technology for aquaculture production and to look at other types of industrialised food productions. Les mer »

Trøndelagsdagen 22. mars 2012 - bedrifter møter studenter

Kortreist rekruttering! Nå har du mulighet til å møte Trondheims studenter og presentere virksomheten din for de skarpeste hodene når Næringsforeningen i Trondheim inviterer til regionens viktigste rekrutteringsarena, Trøndelagsdagen 2012! Les mer »

akvARENA gratulerer NOFIR som vinner av Gullklypa 2012

Den 10. januar ble NOFIR tildelt Gullklypa - Organisasjon, for sitt arbeid med returordning for kassert utstyr fra fiskeri- og havbruksnæringen. Gullklypa deles ut hvert år til den enkeltpersonen og/eller organisasjonen som har vist enestående innsats for å bedre nærmiljøet i 2011. Les mer »

Leverandør- og kundeutviklingsprogram for oppdrettsnæringen

akvARENA har som ambisjon å etablere et leverandør- og kundeutviklingsprogram for oppdrettsnæringen. Arbeidet er godt i gang og her følger en liten orientering om prosessen. Les mer »

Studietur akvARENA 2012

akvARENA vil også i 2012 arrangere studietur. Tema vil denne gangen være resirkuleringsteknologi og industriell dyreproduksjon. Vi besøker oppdrettsanlegg og Danish Crown - en av verdens største svineprodusenter Les mer »

Invitasjon til fagfrokost - Maritim kommunikasjon

NCEI Trådløs Kommunikasjon inviterer til fagfrokost 16. februar på Pirsenteret i Trondheim med fokus på kommunikasjonsløsninger innen det maritime feltet med innlegg fra Marintek og TelCage. Les mer »

FHF-samling om rognkjeks og rensefiskhelse

FHF inviterer til samling på Scandic Bergen City, Bergen, onsdag 8. februar 2012. Les mer »

Studietur med fokus på automatisering i prosessindustri

akvARENA arrangerer den 31.jan - 2.feb en studietur til Møre og Romsdal med fokus på endrede krav til kompetanse og ledelse ved økt automatisering i prosessindustrien. Studieturen er en oppfølging av resultatene fra undersøkelsen "Teknologibehov i prosesseringsleddet". Her vil vi besøke bedrifter som de siste årene har gjennomgått omstillinger i forhold til økt grad av automatiserte prosesser i produksjonen. Les mer »

 

NCE Aquatech Cluster starter 1.1.2017
Professor i havbruksteknologi
Nærings- og fiskeridepartementet har sendt på høring forslag til ny forskrift om krav til teknisk standard på landbaserte akvakulturanlegg for fisk
TEKMAR fullbooket!
SINTEF samler havromsforskning i ett institutt – SINTEF Ocean
SINTEF overtar ACE
Aquatraz og Atlantis Subsea Farming videre til neste runde i tildeling av utviklingstillatelser
Nesten 80 deltakere påmeldt til NCE Aquatech sin Kick-Off
Klart for Kick-off av NCE Aquatech Cluster
Erfaringsseminar: Hva er kritiske faktorer før, under og etter avlusingsoperasjoner?
Trøndelags Europakontor inviterer til seminar om neste års Horisont 2020 utlysninger
Nofir fikk Venstres miljøpris for 2016
Fagseminar om markedsorientering
Muligheter for norsk eksport til Canada - voksende oppdrettsnæring på Newfoundland
Muligheter for norsk teknologi i Iran
NoRest Conference i København
Markedsmuligheter for investeringer innenfor akvakultur i Myanmar
Samlokalisering for økt innovasjonskraft
akvARENA fortsetter samarbeidssuksessen med studenter – Fullbooket HAV16
Politikertopper møter service- og teknologibedriftene
Velkommen til Brohodekonferanse Høst!
Smart Water Cluster inviterer til fagdag om produktdesign
Innovasjon Norge inviterer norske leverandører til Science week i Sør-Afrika
Oppdrett i Saudi-Arabia, muligheter for norsk teknolog?
SINTEF inviterer til seminar om forankringsystemer for lakseoppdrettsanlegg
Frokostmøte: Nye markeder - nye muligheter
På jakt etter dyktige engasjerte arbeidstakere?
HAV16 - årets beste mulighet for å møte framtidige arbeidstakere
akvARENA oppfordrer sine medlemmer til å delta i undersøkelse om HMS i havbruksnæringen
akvARENA medlemmene SINTEF, Veterinærinstituttet og NINA inviterer til Klimamarin
Innovasjon Norge inviterer til deltakelse i en næringslivsdelegasjon til Iran
NCE Aquaculture og Skretting inviterer til Settefiskforum
Oppdrett i Midt-Østen - muligheter for norsk teknologi?
NCE Aquatech Cluster - oppstart 1.1.2017
Aquatech Cluster fikk status som NCE
Frokostmøte: Norges nye vekstnæring - posisjonering og muligheter
Hvordan strukturere et godt FoU-prosjekt?
Vi minner om seminaret om næringslivets muligheter i Horisont 2020
Forskningsrådet lyser ut midler til leverandørindustrien
Muligheter innenfor spansk oppdrettsnæring?
Hvordan designe utstyr og maskiner med fokus på hygiene?
Vi minner om Ocean Week den 9. til 12. mai
Muligheter i Kina?
HUSK: Obligatorisk skisse til kompetanseprosjekt med prosjektstart 2017
Næringslivets muligheter i Horisont 2020 - Havrommet
Nytenkende ideer ønskes til omstilling for havbaserte næringer
På vei inn i en ny tid i lakseoppdrett - teknologiseminar den 14.4
Norsk Industri inviterer til studietur - akvARENAs medlemmer kan delta
Siste nytt om luseskjørt og snorkelmerd – seminar torsdag 31. mars 2016
Ocean Week 2016
akvARENA inngår samarbeid med Norsk Industri
akvARENA er partner i et nytt forskningsprosjekt: Sikre operasjoner og arbeidsplasser i havbruk
Akvakultur i Polen og Brasil - to nye utredninger fra Innovasjon Norge
Polen – spennende, nye markedsmuligheter for norske teknologi-leverandører innen landbasert oppdrett
Vellykket fagsamling og årsmøte
Forskningsrådet inviterer til dialogmøte
akvARENA og Sjømat Norge samler over 100 deltakere
Årsmøte og fagsamling 16.- 17. februar
Brohodekonferansen Vår 2016
Økt kontakt mellom studenter og næringsliv
akvARENAs samarbeidspartner Smart Water Cluster inviterer til Vannbransjens Innovasjonskonferanse
Påmeldingen til fagsamling og årsmøtet åpner ca 15:00
Påmelding til årsmøtet er forsinket grunnet tekniske utfordringer
Arbeider for en NCE innenfor akvakulturteknologi
Blir du med på TEKSET 2016?
Kursdagene i Trondheim inviterer til Havromskonferanse
Vellykket fagsamling den 10. og 11. november
VIVO 2016 - muligheter for kontakt med studenter
Fosenseminaret 2015 - Bekjempelse av lus og AGD
Høstens Møljelag: "Lakselusa - hva gjør vi?"
akvARENAs Fagsamling: Programmet er klart
TEKMAR 2015 - kampen mot høye produksjonskostnader er i gang!
Fagseminaret flyttet til 10. og 11. november
Påmeldingen til akvARENAs fagseminar er nå åpen
akvARENA inviterer til fagseminar 3. og 4. november
Studenter ved HiST ønsker innspill på prosjekt- og bacheloroppgaver
Klimamarin - klimakonferansen for fiskeri- og havbruksnæringen
Havbruksnæringen blir stadig mer attraktiv
Brohodekonferansen Høst 15
Over 160 studenter har søkt om deltakelse på HAV 15
DanAqua/DanFish
Planer om eksport og lurer på løsninger for finansiering og reduksjon av risiko?
Innovasjon Norge inviterer til deltakelse i Marin næringslivsdelegasjon til Øst-Afrika
Nye medlemmer i akvARENA
Klimamarin 2015
Programmet er lagt ut - Future Prospects in Aquaculture Technology – Closed and Exposed?
God sommer!
Future Prospects in Aquaculture Technology – Closed and Exposed?
Påmelding HAV15
Havbruksnæringens verdiskaping per ansatt er 3,5 gang høyere enn gjennomsnittet for Fastlands-Norge
NCE Aquaculture og Skretting arrangerer settefiskforum 2015
Seminar utsatt - akvARENA setter fokus på: Forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett
OPPDATERT - akvARENA setter fokus på: Forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett
Nor-Fishing og Yngel.no inviterer studenter: Gratis tur og kanskje drømmejobben?
Blått kompetansesenter inviterer til Workshop
Oppdatert program: Den blå kunnskapsrevolusjon
Innovasjon Norge inviterer til messe i Xiamen, Kina, den 24.- 27.mai
Utsatt: Studietur til Tyrkia
Kristian Henriksen engasjert som Daglig leder av akvARENA
NTNU Ocean Week
Stor interesse for jobb i oppdrettsnæringa
SkatteFUNN arrangerer Åpen dag i hele landet våren 2015!
Vellykket Tyrkia seminar
FRAM Marked Tyrkia
Brohodekonferansen vel overstått
Påmelding Tyrkia-seminar er åpnet
Test ut design som innovasjonsverktøy!
Hvordan kan havbruksnæringa vinne på hjemmebane?
Studenter, søk her: Marin Student Boot Camp -muligheter innen norsk sjømatnæring!
Vannbransjens Innovasjonskonferanse
TEKSET 2015 - Smolt XXL - Det er størrelsen som teller
Brohodekonferanse i Rørvik
FHF tilbyr kompetansegivende kurs i FoU-strategi og –ledelse for sjømatnæringen
Kurs i online overvåking av strøm, oksygen og salinitet ved matfiskanlegg
Workshop om Marin Strategi Trøndelag 5.2.2015
TEKMAR 2014
Teknologi akvARENA deltar i 3 SFIer innen sjømat
Medlemsmøte akvARENA / Partnerskapssamling 12. og 13. november i Bodø
Samler regionen rundt felles havnesatsing
Nyskapingspris til Botngaard
Kompetanseprogrammet for norsk sjømatnæring
Nettverkstur - 30. oktober
Vibecke Bondø - årets vekstskaper i Midt-Norge
HAV14 - Vel blåst
Vannbransjens innovasjonskonferanse
BLÅ konferanse
Innovasjon Norges Roadshow er avlyst!
Brohodekonferanse – Høst 2014
Mulige prosjekter; resultat fra spørreundersøkelse
Aqualine kåret til årets bedrift 2014 i Trondheimsregionen
Skifte av daglig leder i akvARENA
HAV14 - 11.september
Ledig prosjektlederstilling ved NTNU
Tilbud om videreutdanning innen resirkuleringsanlegg
Nordisk utlysning for samarbeid og synergier innen marin sektor
Rapport over fremtidige behov innen settefisknæringen med fokus på vannbehandling
KONFERANSE: Fremtidens smoltproduksjon – Tredje konferanse om resirkulering av vann i akvakultur
Se hva som skjer ved bruk av duk rundt merden i strømutsatte områder
GCE til Maritime- og NODE-klyngen
43,5 millioner til forskning i Midt-Norge
Forskningsrådet utlyser tidenes største pott til innovasjonsforskning i næringslivet
Søk SkatteFUNN nå og send inn søknaden så snart som mulig og innen 1. september
26 millioner til innovasjonsprosjekter i næringslivet
akvARENAs internasjonale studietur 2014
KOM-SE-LÆR: Avlusing med helduk
Klimamarin - programmet er klart
Opprykk til global næringsklynge?
Marin student bootcamp - en suksess
Leverandørindustrien doblet på ti år
Invitasjon til den første klimakonferanse for fiskeri- og havbruksnæringen i Trondheim 4. – 5. juni 2014
Workshop: Utvikling innen vannbehandlingsteknologi for landbasert oppdrett
NTNU Bridge - Fortsett samarbeidet med de gode hodene ved NTNU
Miljødokumentasjon Trøndelag
10 000 euro skal deles ut til innovatører under AquaVision 2014
Invitasjon til arbeidsmøte 25.april - Ny forvaltningsmodell i havbruk ?
CYCLE - seminar: "Reduction and Utilization of Food Loss and Waste"
Utflukt/studie/nettverkstur til havbruksmiljøet på Hitra/Frøya
Invitasjon til World Food Moskva 2014
Rensefisk kurs
Vellykket årsmøte og fagsamling
SkatteFUNN arrangerer Åpen dag i hele landet
Program og påmelding til fagsamling og årsmøte 13-14.mars er klart
Utlysning av forskningsmidler - aktuell for havbruksnæringen
Stenger lakselusa ute
CALL for Innovative Cases, NASF Marine Innovation Day 2014
Invitasjon til kurs "Efficient Utilisation of New Monitoring and Control Systems in Fish Experiments"
TEKSET - en stor suksess
Innovasjon Norge inviterer til deltakelse i Marin næringslivsdelegasjon til Vietnam
Vellykket Marin Student Boot Camp
Medlemsmøte i akvARENA
TEKSET 2014 Innovasjon for settefisknæringen
Vel gjennomført kurs i "Bruk av forskning og utvikling i egen bedrift"
Invitasjon til karrieredagen "VIVO"
Trøndelagsdagen 2014
akvARENA nå også på LinkedIN
Vellykket studietur til Skottland
Er du på utkikk etter de gode hodene på NTNU?
Regionmøter i prosjekt Lokalitetstilgang for havbruk
Påmelding til TEKMAR 3-4. desember åpnet
Kurs: Markedskompetanse for norsk sjømatnæring
Påmeldingsfrist 25.10: Studietur med fokus på resirkulering, semilukkede anlegg og postsmoltproduksjon
19th India International Seafood Show
Ernæring- og Tarmhelseseminar 18. til 20. november 2013
FHF-samling Verdikjede havbruk
Velkommen til Veldigviktigkonferansen 3. og 4. oktober
Trainee: Lær om markedet, i markedet
Workshop: Personlig sikkerhet i offshore, havbruk og fiskeri
PÅMELDING ÅPNET: akvARENAs internasjonale studietur 2013: Oppdrett i Skottland
Interessert i stand på Brüsselmessa neste år?
Grønne konsesjoner gir nye forretningsmuligheter
Frist for å søke SKATTEFUNN
Aqua Nor 2013 - særlig relevante aktiviteter for akvARENAs medlemmer
Marint verdiskapingsprogram er åpnet for leverandører
NCE Aquaculture med muligheter for å støtte prosjekter
Utlysning: Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 2013
Påminnelse- Møljelag 6.juni med tema "Ocean Space Centre- hva skjer" "
Ny rapport fra slamprosjektet
Aqua Nor sin Innovasjonspris - gode kandidater ønskes
Møljelag: Ocean Space Centre - hva skjer?
Oppsummering fra konferanse om slambehandlingsteknologi
Student Boot Camp under Aqua Nor 2013
Teknologi for trenging av fisk i merd - rapport fra dialogmøte
Møte om rensefisk
Workshop om gjenvinningsordning for utrangert utstyr
Vellykket workshop om grønne konsesjoner
Havlandet - en arena hvor den blå næringa møtes og viser seg fram!
Grønne konsesjoner - forslag til tildelingforskrift foreligger
Meld inn til Innovasjonsprisen 2013!
akvARENAs internasjonale studietur 2013
Workshop for å vurdere system for gjenvinning av utstyr - referat og presentasjoner
Kontakt med framtidige sivilingeniører
NTNU Inviterer til Realfagdagen!
Trøndelagsdagen 2013
Julen er like om hjørnet......
"Dyrking av havet", her er foredragene
Rent vann for fiskeoppdrett - invitasjon til workshop
Vellykket studietur til Danmark
Forslag om nytt helhetlig klyngeprogram
Trøndelagsdagen 2013 - deltagelse anbefales
Hav21 - strategien overrakt
Gjennomført iKyst konferanse
Husk SkatteFUNN i planleggingen av budsjettet for 2013
AquaNor 2013 - Aqua Trøndelag
Oppdatert program! Studietur til Danmark med fokus på resirkulering, slam og industriell matproduksjon
Vellykket fagsamling og årsmøte
FHF-samling for "Verdikjede Havbruk"
Næringslivsdelegasjon til Jakarta
TEKMAR med 10-årsjubileum
Nettverkssamling og årsmøte i akvARENA
Bedriftsnettverk mot marked - Tyrkia
Utnyttelse av slam fra settefiskanlegg
Utlysninger av midler fra Regionale Forskningsfond
Næringsforeningen i Trondheim: Manifestasjon 2012
Søk SkatteFUNN før 1. september!
Fremtidens smoltproduksjon - Gode muligheter for stand
Seafood Processing Europe Exposition - Brüssel, 2013
Årets utlysning fra HAVBRUKSPROGRAMMET
Positiv evaluering av akvARENA
Utlysning i for bedrifter i EUs 7. rammeprogram (FP7)
Dialogkonferanse Fôring i merd
Regionalt forskningsfond Midt-Norge: Utlysning høst 2012
Oppdrett i Tyrkia - Sterkt voksende
Ny dato: Studietur til Danmark med fokus på resirkulering og industriell matproduksjon
Innovasjonsprosjekt: Tredimensjonal oksygendistribusjon i merd
Utsatt: Møljelagstur til Frøya
Utsatt til uke 43: Studietur til Danmark med fokus på resirkulering og industriell matproduksjon
Gjennomført: Dialogkonferansen "Økt profesjonalisering og fremtidens teknologibehov i norsk havbruksnæring
AquaVision, 11.-13-juni
akvARENA til stede på Sjømatmessa i Brüssel
Invitasjon til høringsmøte 18. april for forslag til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg (NS 9416)
Samspill for bærekraftig teknologi
akvARENA på Trøndelagsdagen
Erfaringer og analyser fra drift av oppdrettsanlegg på eksponerte lokaliteter
International study trip
Trøndelagsdagen 22. mars 2012 - bedrifter møter studenter
akvARENA gratulerer NOFIR som vinner av Gullklypa 2012
Leverandør- og kundeutviklingsprogram for oppdrettsnæringen
Studietur akvARENA 2012
Invitasjon til fagfrokost - Maritim kommunikasjon
FHF-samling om rognkjeks og rensefiskhelse
Studietur med fokus på automatisering i prosessindustri