På vegne av Smart Water Cluster og akvARENA ble det utarbeidet en rapport som beskriver behovet for utvikling innen vannbehandlingsteknologi for landbasert oppdrett.

Rapporten er utarbeidet av SINTEF Fiskeri og havbruk og gir en grunnleggende innføring i driften av settefiskanlegg for leverandører som ikke er kjent med dette. I tillegg blir oppdretternes egne syn på fremtidige behov presentert og trukket sammen til konkrete felt for videre arbeid mellom og innen begge klyngene.

Rapporten finner du her.