Lenker

ARENA-programmet
Her kan du lese mer om ARENA-ordningen

Ideportalen
Nettsted hvor bedrifter kan legge ut oppgaver , praksis- og sommerjobber for studenter.

MeditNor
MedITNor er et nettverk av norske MedTech- og IKT-bedrifter som gjennom diverse felles aktiviteter og tiltak, i samspill med relevante kompetansemiljø, har som mål å lykkes bedre i det nasjonale og internasjonale helsemarkedet.

NCE-ordningen
Her kan du lese mer om NCE (Norwegian Centres of Expertise) ordningen og

NCE Akvakultur
Her kan du lese mer om NCE akvakultur

NCE Instrumentering
Her kan du lese mer om instrumenteringsklyngen NCE Instrumentering

ResirkForumNor

Sett Sjøbein
Rekrutteringsprosjekt for fiskeri og havbruksnæringen

Oceans of opportunities
Oceans of opportunities er et ARENA prosjekt lokalisert til Vestlandet og Stavanger. Klyngen jobber for bærekraftig matproduksjon via oppdrett og har som hovedmål å bidra til en dobling av lakseproduksjonen på Sør-Vestlandet innen 2020.