Internajonaliseringsprosjekter i akvARENA

Mange av medlemmene i akvARENA opererer i et internasjonalt marked og de har behov for å samarbeide om internasjonaliseringsaktiviteter for å fremstå med større tyngde internasjonalt. akvARENA har i tråd med den vedtatte internasjonaliseringsstrategien til klyngen gjennomført tre prosjekter så langt(i tillegg er det gjennomført tre internasjonale studieturer):

1. Markedsmuligheter i Midt-Østen og Gulf-område

Salsnes Filter, AquaOptima, Nidaros Elektro og Aqualine har gjennom akvARENA etablert et nettverk for eksport-samarbeid rettet mot Midt-Østen og Gulfområdet.

Prosjektleder: Otto Sjølien, Salsnes Filter AS
Prosjektgruppe: AquaOptima AS, Salsnes Filter AS,
Nidaros Elekro AS, Aqualine AS
Prosjektperiode: Januar 2009-September 2009
Kontaktperson: Otto Sjølien, Salsnes Filter AS

Salsnes Filter, AquaOptima, Nidaros Elektro og Aqualine har gjennom akvARENA etablert et nettverk for eksport-samarbeid rettet mot Midt-Østen og Gulfområdet.

Flere av bedriftene har hatt betydelige leveranser der siste året, og ønsker nå å samarbeide om å skaffe seg kunnskap og beslutningsunderlag om markedet for akvakultur generelt og sine produkter spesielt i dette området. Det gjennomføres en markedsanalyse av IN utekontor i regionen, og selskapene har deltatt på en messe med felles markedsføring.

2. Norske akvakulturleverandører: Global omdømmeundersøkelse

akvARENA har sammen med NCE Aquaculture engasjert Burson Marsteller til å gjennomføre en Omdømmeanalyse av norske leverandører til akvakultursektoren.

Omdømmeanalysen ble finansiert av Innovasjon Norge og har kartlagt hvilken posisjon Norske leverandører til akvakultursektoren, les leverandører av utstyr, produksjonsteknologi, fiskefôr, fiskehelse og genetikk, har blant sine viktigste målgrupper i 11 utvalgte internasjonale markeder.

Analysen vil sikre tilbakemelding fra de sentrale markedene på:

  • hvordan norsk akvakultur oppfattes
  • hvorfor sektoren oppfattes akkurat slik
  • hva sektoren bør gjøre for å bli bedre


Den global kartlegging har som målsetting og gi svar på:

  • hvilken posisjon/omdømme sektoren har i dag
  • hvilken posisjon/omdømme sektoren bør ta
  • hvordan norsk akvakultur oppleves sammenlignet med konkurrentene
  • i hvilken grad sektoren kan/bør spille på aspekter som oppfattes som attraktive ved Norge/det norske

Kartleggingen er foretatt i: Chile, Canada, Hellas, Spania, Tyrkia, Kina, Malaysia, Persiske Gulf (flere land), Sør-Korea, Thailand, Vietnam.

Rapporten ligger som fil nederst på siden.

Mer informasjon

Omdømmeanalyse Akvakultur november 2009 (endelig).pdf

3. Bedriftsnettverk mot marked, forprosjekt - Leverandører til havbruksnæringen i Tyrkia

Gjennom omdømmeanalysen presentert over, ble Tyrkia trukket fram som et av de mest spennende markedene for norske leverandører. Delvis som en oppfølging av disse anbefalingene gjennomførte akvARENA i samarbeid med Innovasjon Norge Tyrkia og firmaene Plastsveis, SeaSide og Aqualine, i 2013 et forprosjekt med mål om å se nærmere på muligheten å etablere et nytt marked for bedriftene i Tyrkia.

Rapporten fra forprosjektet kan lastes ned under:

 Leverandører til havbruksnæringen i Tyrkia

4. Verdikjedeanalyse av indonesisk akvakulturnæring

Innovasjon Norge i Indonesia har fått gjennomført en omfattende studie av indonesisk akvakultur produksjon innen marin fisk. Rapporten gir en god oversikt over omfanget av næringen, lover og regler, mm.

Rapporten kan lastes ned her:

Value chain analysis of marine fish aquaculture in Indonesia