akvARENAs forretningsplan

Det er utviklet en forretningsplan som ligger til grunn for den videre utviklingen av næringsklyngen akvARENA.

Forretningsplanen beskriver klyngen slik den framstår i dag, samt strategi og målesetning for tiden framover. Videre er akvARENAs tjenestetilbud til medlemmene beskrevet.

Forretningsplanen kan lastes ned her.