Delprosjekter

Her kan du lese mer om innovasjonsprosjektene som er gjennomført i regi av akvARENA.

ProsjektnavnBedrifter med (fra akvARENA)Status/framdriftPlan videre løp

Dukbasert avlusningsprosjekt

Botngaard AS, Aqualine AS, Salmar Farming AS, Lerøy Hydrotech AS, Storvik Aqua AS 

Rapport foreligger, prosjekt avsluttet IFU Søknad innvilget

Automatisk sorteringssystem for hel fisk

Seaside AS, Marine Harvest As, Lerøy Hydrotech AS, Emilsen Fisk AS, Nils Williksen AS, Festo AS

Rapport foreligger Gått videre i form av prosjekt finansiert av Regionalt forskningsfond

Håndtering av slam fra rensing av avløp i settefiskanlegg

Åsen Settefisk AS, SINTEF Byggforsk, Aquateam AS, Bioforsk/UMB, Lerøy Midnor AS, Retura Sør-Trøndelag AS, Aqua Optima AS, AKVA Group AS, Marine Harvest AS, Hjelvik Settefisk AS, Mainstream AS, Biotek AS, Global Enviro International AS, Plastseveis AS, Villa Organic AS, Smolten AS, Lingalaks AS

Rapport foreligger Gått videre i form av flere prosjekter

Teknologi- og brukerbehov i foredlingsleddet

Inventas AS, SINTEF Fiskeri og havbruk AS, prosjektledelsen

Rapport foreligger Studietur til automasjonsbedrifter i andre næringer

Skjørt for skjerming mot lus i laksemerd

SinkaBerg-Hansen AS, Aqualine AS, ITT Flygt AS, Botngaard AS, SINTEF Fiskeri og havbruk AS

Rapport foreligger Går videre i hovedprosjekt

Tredimensjonal oksygen-distribusjon i merd

ACE AS,  ITT / Aanderaa, SalMar AS

Rapport foreligger  

Produksjon av fisk (600-800g) i lukkede anlegg

Botngaard AS, Smøla Klekkeri og settefisk AS, SINTEF Fiskeri og havbruk, Salmar ASA, Aquastructures AS, ITT Flygt, Aqualine AS

Rapport under utarbeidelse Søker Regionalt forskningsfond om hovedprosjekt

Forprosjekt landbasert oppdrett

GRØMI AS (SUS), AquaOptima AS, SINTEF Fiskeri og Havbruk AS, APS Automasjon AS, ITT Flygt AS, AquaCulture Engineering AS

Avsluttet Det arbeides med å realisere et lukket anlegg

"Belyse mulig organisering av morgendagens leverandørindustri til havbruksnæringen". Analyse som innledning til å utvikle et Leverandørutviklingsprogram (LUP)

Spørreundersøkelse og utarbeidelse av "utfordringsnotat" utført av INAQ Management AS på oppdrag fra styret i akvARENA

Rapport foreligger Vil bli brukt i en prosess i regi av akvARENA for å utvikle et leverandørutviklingsprogram

Forprosjekt – erfaringer og analyser fra drift av oppdrettsanlegg på eksponerte lokaliteter (ERFA- eksponert havbruk)

ACE AS, SalMar Farming AS, Lerøy Hydrotech AS, Midt-Norsk Havbruk AS, SinkaBerg-Hansen AS, diverse leverandører,  Havforskningsinstituttet, NTNU(Studio Apertura) og SINTEF Fiskeri og havbruk AS

Rapport foreligger  

Innsamling og gjenvinning av utrangert utstyr fra oppdrettsnæringen

Aqualine, AKVAGroup, Marine Harvest, Nordlaks, Nofir, Strandplast, FHL, Mepex Consult Rapport foreligger, avsluttet Etableres nå selskap for å jobbe videre med løsninger
Forprosjekt - Framtidas mønsteranlegg for produksjon av laksesmolt AquaOptima, SINTEF Fiskeri og havbruk, Marine Harvest, Salmar, Lerøy Midnor, Åsen Settefisk, AquaGen Rapport foreligger, avsluttet Ingen direkte oppfølging
Automasjon: Kartlegging av havbrukslokaliteters automasjonssystemer og grensesnitt / 2009-01 TelCage, SalMar Farming, Bjørøya Fiskeoppdrett, SINTEF Fiskeri og havbruk, Aqualine, Marine Harvest og Nidaros Elektro Rapport foreligger, avsluttet Ingen direkte videreføring, men det jobbes nå med å få til et prosjekt for ”standardisering” innen softwaresystemer

Forprosjekt- Markedsmuligheter Midt-østen og Gulfen (Salsnes Filter)

Salsnes Filter, Aqualine, Aqua Optima Rapport foreligger, avsluttet Usikkert
Konsekvenser av feilestimering av biomasse Marine Harvest, AKVA Group, SINTEF Fiskeri og havbruk Rapport foreligger, avsluttet NFR prosjekt
Mekanisk fjerning av lakselus Salsnes Filter, Midt-Norsk Havbruk, SINTEF Fiskeri og havbruk Rapport foreligger Kommersialisert produkt. Jobbes med å utvikle samme system for brønnbåt