Årsmøtet 2014

Årsmøtet 2014 ble avholdt på Rica Hell Hotell den 13. og 14. mars.
Som tidligere ble det også avholdt en fagkonferanse rundt årsmøtet.

Programmet ser du under. Klikk på foredraget for å laste det ned.

 Torsdag 13.mars

 

Kl 11:00-12:00

Registrering 

Kl 12:00-13:00

Lunsj

Kl 13:00-16:00

Fagprogram,   del I: ASC-standardens utfordringer i praksis

Flere sentrale selskap næringen   har vedtatt å innføre ASC- standarden innen 2020 og noen lokaliteter er   allerede sertifisert. Standarden stiller strenge krav både til dokumentasjon   og faktiske løsninger/teknologi som brukes. Hva er mer konkret de største   utfordringene og hvordan kan leverandører og forskningsmiljø bidra til at   oppdrettsselskapene lykkes i å oppfylle standarden både i dag og i fremtiden?   Se http://www.asc-aqua.org/ for informasjon om standarden

Kl 13:00-13.15

Innledning v/Trude Olafsen, akvARENA

Kl 13:15-13:35

Svein Martinsen og Pelle Kvenseth, Smøla klekkeri og settefiskanlegg:   Hva er de virkelig store utfordringene med å oppfylle standardens krav?  Dypdykk ned i faglige problemstillinger som lusebekjempelse, groekontroll og   andre krevende aktiviteter.

Kl 13:35-13:50

Line Rønning, Lerøy Midt: Erfaringer fra innføring av   standarden på en konkret lokalitet – hva er utfordringene sett fra Lerøy sitt   ståsted?

Kl 13:50-14:10

Spørsmål, diskusjon rundt bordene og i plenum

Kl 14:10-14:30

Knut Botngård, Botngaard AS: Hva må leverandørene belage seg   på å møte av krav for at deres kunder skal oppfylle standarden? Hvordan bør   leverandørene jobbe for å dokumentere effektene av produktene sine?

Kl 14:30-14:50

Eskil Forås, SINTEF Fiskeri og havbruk: Hva kan forskningsmiljøene   bidra med i forhold til ASC standarden – både når det gjelder krav til   dokumentasjon og utvikling av nye løsninger?

Kl 14:50-15:15

Pause 

Kl 15:15-15:35

 

Lars Andresen, WWF: Er standarden skrevet i sten eller er det   mulig å påvirke innholdet i fremtiden? Hvordan blir disse prosessene? Ny   kunnskap og nye løsninger skapes hele tiden – hos oppdrettsselskaper,   leverandører og i forskningsmiljø og hvordan vil standarden "ta opp i   seg" denne nye kunnskapen?

Kl 15:35-16:00

Spørsmål, diskusjon rundt bordene og i plenum

Kl 16:30-18:30

Årsmøte med valg (årsmøtepapirer sendes ut en uke før møtet)

Kl 19:30

Middag på Ersgaard (avgang med taxi fra Rica Hell kl 19:10)

Fredag 14.mars

Kl 08:30-12:00

Fagprogram, del II

 

 

Kl 08:30 – 09:00

Halfdan  Mellbye, Steenstrup og Stordrange: Status for grønne konsesjoner – hva   vil det bety for akvARENAs medlemmer? Hva bør oppdrettere og leverandører være   oppmerksom på når grønne prosjekter skal realiseres? For mer bakgrunn se   blogg: www.fiskejuss.no 

Kl 09:00-09:20

Spørsmål og diskusjon

 

 

 Kl 09:20 – 09:40

Videre utviklingen av leverandørindustrien til havnæringene i Norge

 

Ragnar Sæternes, Nyskaping ytre Namdal: Hvordan jobber   bedriftene i Nord-Trøndelag og NYN med utviklingsprosjekter – hva trenger de   for videre utvikling -  konkrete   eksempler og erfaringer.

Kl 09:40 – 10:10

Cristina Abildgaard, Forskningsrådet: Presentasjon av arbeid   gjort for departementene NFD og OED – "Forslag til mer koordinert   FoU-innsats mot leverandørindustrien av havteknologier til marin, maritim og   offshoreindustrien ".  Hvordan ser   Forskningsrådet for seg at de kan bidra til å utvikle de blå leverandørnæringene?

Kl 10:10 - 10:30

Pause

Kl 10:30-10:50

Arne Fredheim, SINTEF Fiskeri og havbruk

  • Hva trenger den blå leverandørindustrien?  Sett fra et forskningsmiljøs ståsted.
  • Presentasjon av SFI søknad om Eksponert oppdrett

Kl 10:50-11:05

Yngve Askeland, Mørenot

Hva trenger vi for å bli bedre på forskning og innovasjon?

 

Kl 11:05-11:30

Spørsmål og diskusjon

Avslutning

 

Lunsj