Nyhetsarkiv

Samspill for bærekraftig teknologi

akvARENA fikk høsten 2011 laget en film om hva næringsklyngen jobber med og hvorfor nettverket spiller en rolle i den videre utviklingen av havbruksnæringen. Filmen ligger tilgjengelig på YouTube, og vi i akvARENA håper medlemmene våre ønsker å benytte filmen for å vise fram næringsklyngen. Dere må gjerne linke direkte til filmen på deres hjemmesider, dersom det er ønskelig. Les mer »

akvARENA på Trøndelagsdagen

I forbindelse med Trøndelagsdagen 2012 hadde akvARENA en stand på Britannia Hotel. Arrangementet var godt besøkt av rundt 1000 engasjerte studenter. Dette er et arrangement vi anbefaler andre bedrifter, organisasjoner m.fl. og delta på ved en senere anledning. Her får en, en unik mulighet til å møte dyktige sisteårsstudenter, som er på jakt etter jobb, og engasjerte studenter som er på jakt etter sammarbeidspartnere for Bachelor- og Masteroppgaver. Les mer »

Erfaringer og analyser fra drift av oppdrettsanlegg på eksponerte lokaliteter

Etter inititiv fra akvARENA har AquaCulture Engineering (ACE) nå fått gjennomført et prosjekt som har hatt som mål å legge til rette for videreutvikling av forskningsrelaterte problemstillinger innen tema "drift av eksponerte oppdrettslokaliteter." Prosjektet er nå fullført og rapporten kan lastes ned her. Les mer »

Trøndelagsdagen 22. mars 2012 - bedrifter møter studenter

Kortreist rekruttering! Nå har du mulighet til å møte Trondheims studenter og presentere virksomheten din for de skarpeste hodene når Næringsforeningen i Trondheim inviterer til regionens viktigste rekrutteringsarena, Trøndelagsdagen 2012! Les mer »

akvARENA gratulerer NOFIR som vinner av Gullklypa 2012

Den 10. januar ble NOFIR tildelt Gullklypa - Organisasjon, for sitt arbeid med returordning for kassert utstyr fra fiskeri- og havbruksnæringen. Gullklypa deles ut hvert år til den enkeltpersonen og/eller organisasjonen som har vist enestående innsats for å bedre nærmiljøet i 2011. Les mer »

Leverandør- og kundeutviklingsprogram for oppdrettsnæringen

akvARENA har som ambisjon å etablere et leverandør- og kundeutviklingsprogram for oppdrettsnæringen. Arbeidet er godt i gang og her følger en liten orientering om prosessen. Les mer »

Studietur akvARENA 2012

akvARENA vil også i 2012 arrangere studietur. Tema vil denne gangen være resirkuleringsteknologi og industriell dyreproduksjon. Vi besøker oppdrettsanlegg og Danish Crown - en av verdens største svineprodusenter Les mer »

Invitasjon til fagfrokost - Maritim kommunikasjon

NCEI Trådløs Kommunikasjon inviterer til fagfrokost 16. februar på Pirsenteret i Trondheim med fokus på kommunikasjonsløsninger innen det maritime feltet med innlegg fra Marintek og TelCage. Les mer »

FHF-samling om rognkjeks og rensefiskhelse

FHF inviterer til samling på Scandic Bergen City, Bergen, onsdag 8. februar 2012. Les mer »

Studietur med fokus på automatisering i prosessindustri

akvARENA arrangerer den 31.jan - 2.feb en studietur til Møre og Romsdal med fokus på endrede krav til kompetanse og ledelse ved økt automatisering i prosessindustrien. Studieturen er en oppfølging av resultatene fra undersøkelsen "Teknologibehov i prosesseringsleddet". Her vil vi besøke bedrifter som de siste årene har gjennomgått omstillinger i forhold til økt grad av automatiserte prosesser i produksjonen. Les mer »
<<  <   Side 26 av 26