Nyhetsarkiv

Trøndelags Europakontor inviterer til seminar om neste års Horisont 2020 utlysninger

Den 15. november, inviterer Trøndelags Europakontor til seminar på NTNU om neste års Horisont 2020-utlysninger relatert til klima, miljø og råmaterialer. Les mer »

Nofir fikk Venstres miljøpris for 2016

akvARENA medlem Nofir fikk den 16.10 tildelt Venstres miljøpris for 2016. Vi i akvARENA gratulerer med tildelingen! Les mer »

Fagseminar om markedsorientering

Smart Water Cluster inviterer til fagseminar om markedsorientering og akvARENAs medlemmer er velkommen til å delta. Seminaret går fra 09:30-14:00 den 20. oktober. Les mer »

Muligheter for norsk eksport til Canada - voksende oppdrettsnæring på Newfoundland

I forbindelse med Kronprinsparets offisielle besøk til Canada, inviterer Nærings- og fiskeridepartementet og Innovasjon Norge til et seminar om bærekraftig utvikling av oppdrett på Newfoundland. I tilknytning til seminaret inviteres norske aktører til å delta på en studietur til Canadiske oppdrettere den 8. og 9. november. Dette er en unik mulighet for norsk leverandørindustri for å styrke fotfestet i et av verdens voksende markeder for oppdrettsteknologi. akvARENA anbefaler alle våre medlemmer til å vurdere muligheten for deltakelse. Les mer »

Muligheter for norsk teknologi i Iran

I forbindelse med Nærings- og fiskeridepartementets offisielle delegasjonsreise til Iran, ble det utarbeidet en rapport om oppdrett i landet. Totalt produserer landets akvakulturindustri tilnærmet 375 tusen tonn sjømat. Dette er en økning på tilnærmet 225 tusen tonn siden 2008, hvor regnbueørret (i ferskvann) nå står for rundt 50% av produksjonen. Les mer »

NoRest Conference i København

Forskningsprosjektene BioSmart, SusValueWaste og Cycle arrangerer i fellesskap konferansen NoRest i København den 25. og 26. oktober. Konferansen setter framtidens bio-økonomi på agendaen. Les mer »

Markedsmuligheter for investeringer innenfor akvakultur i Myanmar

Norad har fått utarbeidet en rapport om muligheter for investorer innenfor marin sektor i Myanmar. Rapporten kan lastes ned her. Les mer »

Samlokalisering for økt innovasjonskraft

Gjennom samlokalisering satser flere leverandører til havbruksnæringen nå på økt innovasjonskraft i Trondheim. I Lade Teknopark samlokaliseres i disses dager bedrifter for å ta del i en ny satsning på innovasjon i Trondheim. Les mer »

akvARENA fortsetter samarbeidssuksessen med studenter – Fullbooket HAV16

Den 22. september arrangerte akvARENA, i samarbeid linjeforeningene Teknologiporten og Volvox & Alkymisten, det fjerde HAV arrangementet. Nok en gang var arrangementet fullbooket med både studenter og bedrifter. Les mer »

Politikertopper møter service- og teknologibedriftene

Sjømat Norge inviterer til medlemsmøte for teknologi- og servicebedrifter den 1. desember i Trondheim. Fagseminaret er åpent også for andre bedrifter, media og andre interessenter. Les mer »
<<  <   Side 2 av 26   >  >>