FHF-samling om rognkjeks og rensefiskhelse

Postet av: akvARENA

FHF inviterer til samling på Scandic Bergen City, Bergen, onsdag 8. februar 2012.

Samlingen er primært rettet mot aktører innen næring og forskning med aktiviteter innen rognkjeksoppdrett eller helse hos rensefisk (leppefisk).

Program og påmelding her

NCE Aquatech Cluster starter 1.1.2017
Professor i havbruksteknologi
Nærings- og fiskeridepartementet har sendt på høring forslag til ny forskrift om krav til teknisk standard på landbaserte akvakulturanlegg for fisk
TEKMAR fullbooket!
SINTEF samler havromsforskning i ett institutt – SINTEF Ocean
SINTEF overtar ACE
Aquatraz og Atlantis Subsea Farming videre til neste runde i tildeling av utviklingstillatelser
Nesten 80 deltakere påmeldt til NCE Aquatech sin Kick-Off
Klart for Kick-off av NCE Aquatech Cluster
Erfaringsseminar: Hva er kritiske faktorer før, under og etter avlusingsoperasjoner?
Trøndelags Europakontor inviterer til seminar om neste års Horisont 2020 utlysninger
Nofir fikk Venstres miljøpris for 2016
Fagseminar om markedsorientering
Muligheter for norsk eksport til Canada - voksende oppdrettsnæring på Newfoundland
Muligheter for norsk teknologi i Iran
NoRest Conference i København
Markedsmuligheter for investeringer innenfor akvakultur i Myanmar
Samlokalisering for økt innovasjonskraft
akvARENA fortsetter samarbeidssuksessen med studenter – Fullbooket HAV16
Politikertopper møter service- og teknologibedriftene
Velkommen til Brohodekonferanse Høst!
Smart Water Cluster inviterer til fagdag om produktdesign
Innovasjon Norge inviterer norske leverandører til Science week i Sør-Afrika
Oppdrett i Saudi-Arabia, muligheter for norsk teknolog?
SINTEF inviterer til seminar om forankringsystemer for lakseoppdrettsanlegg
Frokostmøte: Nye markeder - nye muligheter
På jakt etter dyktige engasjerte arbeidstakere?
HAV16 - årets beste mulighet for å møte framtidige arbeidstakere
akvARENA oppfordrer sine medlemmer til å delta i undersøkelse om HMS i havbruksnæringen
akvARENA medlemmene SINTEF, Veterinærinstituttet og NINA inviterer til Klimamarin
Innovasjon Norge inviterer til deltakelse i en næringslivsdelegasjon til Iran
NCE Aquaculture og Skretting inviterer til Settefiskforum
Oppdrett i Midt-Østen - muligheter for norsk teknologi?
NCE Aquatech Cluster - oppstart 1.1.2017
Aquatech Cluster fikk status som NCE
Frokostmøte: Norges nye vekstnæring - posisjonering og muligheter
Hvordan strukturere et godt FoU-prosjekt?
Vi minner om seminaret om næringslivets muligheter i Horisont 2020
Forskningsrådet lyser ut midler til leverandørindustrien
Muligheter innenfor spansk oppdrettsnæring?
Hvordan designe utstyr og maskiner med fokus på hygiene?
Vi minner om Ocean Week den 9. til 12. mai
Muligheter i Kina?
HUSK: Obligatorisk skisse til kompetanseprosjekt med prosjektstart 2017
Næringslivets muligheter i Horisont 2020 - Havrommet
Nytenkende ideer ønskes til omstilling for havbaserte næringer
På vei inn i en ny tid i lakseoppdrett - teknologiseminar den 14.4
Norsk Industri inviterer til studietur - akvARENAs medlemmer kan delta
Siste nytt om luseskjørt og snorkelmerd – seminar torsdag 31. mars 2016
Ocean Week 2016
akvARENA inngår samarbeid med Norsk Industri
akvARENA er partner i et nytt forskningsprosjekt: Sikre operasjoner og arbeidsplasser i havbruk
Akvakultur i Polen og Brasil - to nye utredninger fra Innovasjon Norge
Polen – spennende, nye markedsmuligheter for norske teknologi-leverandører innen landbasert oppdrett
Vellykket fagsamling og årsmøte
Forskningsrådet inviterer til dialogmøte
akvARENA og Sjømat Norge samler over 100 deltakere
Årsmøte og fagsamling 16.- 17. februar
Brohodekonferansen Vår 2016
Økt kontakt mellom studenter og næringsliv
akvARENAs samarbeidspartner Smart Water Cluster inviterer til Vannbransjens Innovasjonskonferanse
Påmeldingen til fagsamling og årsmøtet åpner ca 15:00
Påmelding til årsmøtet er forsinket grunnet tekniske utfordringer
Arbeider for en NCE innenfor akvakulturteknologi
Blir du med på TEKSET 2016?
Kursdagene i Trondheim inviterer til Havromskonferanse
Vellykket fagsamling den 10. og 11. november
VIVO 2016 - muligheter for kontakt med studenter
Fosenseminaret 2015 - Bekjempelse av lus og AGD
Høstens Møljelag: "Lakselusa - hva gjør vi?"
akvARENAs Fagsamling: Programmet er klart
TEKMAR 2015 - kampen mot høye produksjonskostnader er i gang!
Fagseminaret flyttet til 10. og 11. november
Påmeldingen til akvARENAs fagseminar er nå åpen
akvARENA inviterer til fagseminar 3. og 4. november
Studenter ved HiST ønsker innspill på prosjekt- og bacheloroppgaver
Klimamarin - klimakonferansen for fiskeri- og havbruksnæringen
Havbruksnæringen blir stadig mer attraktiv
Brohodekonferansen Høst 15
Over 160 studenter har søkt om deltakelse på HAV 15
DanAqua/DanFish
Planer om eksport og lurer på løsninger for finansiering og reduksjon av risiko?
Innovasjon Norge inviterer til deltakelse i Marin næringslivsdelegasjon til Øst-Afrika
Nye medlemmer i akvARENA
Klimamarin 2015
Programmet er lagt ut - Future Prospects in Aquaculture Technology – Closed and Exposed?
God sommer!
Future Prospects in Aquaculture Technology – Closed and Exposed?
Påmelding HAV15
Havbruksnæringens verdiskaping per ansatt er 3,5 gang høyere enn gjennomsnittet for Fastlands-Norge
NCE Aquaculture og Skretting arrangerer settefiskforum 2015
Seminar utsatt - akvARENA setter fokus på: Forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett
OPPDATERT - akvARENA setter fokus på: Forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett
Nor-Fishing og Yngel.no inviterer studenter: Gratis tur og kanskje drømmejobben?
Blått kompetansesenter inviterer til Workshop
Oppdatert program: Den blå kunnskapsrevolusjon
Innovasjon Norge inviterer til messe i Xiamen, Kina, den 24.- 27.mai
Utsatt: Studietur til Tyrkia
Kristian Henriksen engasjert som Daglig leder av akvARENA
NTNU Ocean Week
Stor interesse for jobb i oppdrettsnæringa
SkatteFUNN arrangerer Åpen dag i hele landet våren 2015!
Vellykket Tyrkia seminar
FRAM Marked Tyrkia
Brohodekonferansen vel overstått
Påmelding Tyrkia-seminar er åpnet
Test ut design som innovasjonsverktøy!
Hvordan kan havbruksnæringa vinne på hjemmebane?
Studenter, søk her: Marin Student Boot Camp -muligheter innen norsk sjømatnæring!
Vannbransjens Innovasjonskonferanse
TEKSET 2015 - Smolt XXL - Det er størrelsen som teller
Brohodekonferanse i Rørvik
FHF tilbyr kompetansegivende kurs i FoU-strategi og –ledelse for sjømatnæringen
Kurs i online overvåking av strøm, oksygen og salinitet ved matfiskanlegg
Workshop om Marin Strategi Trøndelag 5.2.2015
TEKMAR 2014
Teknologi akvARENA deltar i 3 SFIer innen sjømat
Medlemsmøte akvARENA / Partnerskapssamling 12. og 13. november i Bodø
Samler regionen rundt felles havnesatsing
Nyskapingspris til Botngaard
Kompetanseprogrammet for norsk sjømatnæring
Nettverkstur - 30. oktober
Vibecke Bondø - årets vekstskaper i Midt-Norge
HAV14 - Vel blåst
Vannbransjens innovasjonskonferanse
BLÅ konferanse
Innovasjon Norges Roadshow er avlyst!
Brohodekonferanse – Høst 2014
Mulige prosjekter; resultat fra spørreundersøkelse
Aqualine kåret til årets bedrift 2014 i Trondheimsregionen
Skifte av daglig leder i akvARENA
HAV14 - 11.september
Ledig prosjektlederstilling ved NTNU
Tilbud om videreutdanning innen resirkuleringsanlegg
Nordisk utlysning for samarbeid og synergier innen marin sektor
Rapport over fremtidige behov innen settefisknæringen med fokus på vannbehandling
KONFERANSE: Fremtidens smoltproduksjon – Tredje konferanse om resirkulering av vann i akvakultur
Se hva som skjer ved bruk av duk rundt merden i strømutsatte områder
GCE til Maritime- og NODE-klyngen
43,5 millioner til forskning i Midt-Norge
Forskningsrådet utlyser tidenes største pott til innovasjonsforskning i næringslivet
Søk SkatteFUNN nå og send inn søknaden så snart som mulig og innen 1. september
26 millioner til innovasjonsprosjekter i næringslivet
akvARENAs internasjonale studietur 2014
KOM-SE-LÆR: Avlusing med helduk
Klimamarin - programmet er klart
Opprykk til global næringsklynge?
Marin student bootcamp - en suksess
Leverandørindustrien doblet på ti år
Invitasjon til den første klimakonferanse for fiskeri- og havbruksnæringen i Trondheim 4. – 5. juni 2014
Workshop: Utvikling innen vannbehandlingsteknologi for landbasert oppdrett
NTNU Bridge - Fortsett samarbeidet med de gode hodene ved NTNU
Miljødokumentasjon Trøndelag
10 000 euro skal deles ut til innovatører under AquaVision 2014
Invitasjon til arbeidsmøte 25.april - Ny forvaltningsmodell i havbruk ?
CYCLE - seminar: "Reduction and Utilization of Food Loss and Waste"
Utflukt/studie/nettverkstur til havbruksmiljøet på Hitra/Frøya
Invitasjon til World Food Moskva 2014
Rensefisk kurs
Vellykket årsmøte og fagsamling
SkatteFUNN arrangerer Åpen dag i hele landet
Program og påmelding til fagsamling og årsmøte 13-14.mars er klart
Utlysning av forskningsmidler - aktuell for havbruksnæringen
Stenger lakselusa ute
CALL for Innovative Cases, NASF Marine Innovation Day 2014
Invitasjon til kurs "Efficient Utilisation of New Monitoring and Control Systems in Fish Experiments"
TEKSET - en stor suksess
Innovasjon Norge inviterer til deltakelse i Marin næringslivsdelegasjon til Vietnam
Vellykket Marin Student Boot Camp
Medlemsmøte i akvARENA
TEKSET 2014 Innovasjon for settefisknæringen
Vel gjennomført kurs i "Bruk av forskning og utvikling i egen bedrift"
Invitasjon til karrieredagen "VIVO"
Trøndelagsdagen 2014
akvARENA nå også på LinkedIN
Vellykket studietur til Skottland
Er du på utkikk etter de gode hodene på NTNU?
Regionmøter i prosjekt Lokalitetstilgang for havbruk
Påmelding til TEKMAR 3-4. desember åpnet
Kurs: Markedskompetanse for norsk sjømatnæring
Påmeldingsfrist 25.10: Studietur med fokus på resirkulering, semilukkede anlegg og postsmoltproduksjon
19th India International Seafood Show
Ernæring- og Tarmhelseseminar 18. til 20. november 2013
FHF-samling Verdikjede havbruk
Velkommen til Veldigviktigkonferansen 3. og 4. oktober
Trainee: Lær om markedet, i markedet
Workshop: Personlig sikkerhet i offshore, havbruk og fiskeri
PÅMELDING ÅPNET: akvARENAs internasjonale studietur 2013: Oppdrett i Skottland
Interessert i stand på Brüsselmessa neste år?
Grønne konsesjoner gir nye forretningsmuligheter
Frist for å søke SKATTEFUNN
Aqua Nor 2013 - særlig relevante aktiviteter for akvARENAs medlemmer
Marint verdiskapingsprogram er åpnet for leverandører
NCE Aquaculture med muligheter for å støtte prosjekter
Utlysning: Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 2013
Påminnelse- Møljelag 6.juni med tema "Ocean Space Centre- hva skjer" "
Ny rapport fra slamprosjektet
Aqua Nor sin Innovasjonspris - gode kandidater ønskes
Møljelag: Ocean Space Centre - hva skjer?
Oppsummering fra konferanse om slambehandlingsteknologi
Student Boot Camp under Aqua Nor 2013
Teknologi for trenging av fisk i merd - rapport fra dialogmøte
Møte om rensefisk
Workshop om gjenvinningsordning for utrangert utstyr
Vellykket workshop om grønne konsesjoner
Havlandet - en arena hvor den blå næringa møtes og viser seg fram!
Grønne konsesjoner - forslag til tildelingforskrift foreligger
Meld inn til Innovasjonsprisen 2013!
akvARENAs internasjonale studietur 2013
Workshop for å vurdere system for gjenvinning av utstyr - referat og presentasjoner
Kontakt med framtidige sivilingeniører
NTNU Inviterer til Realfagdagen!
Trøndelagsdagen 2013
Julen er like om hjørnet......
"Dyrking av havet", her er foredragene
Rent vann for fiskeoppdrett - invitasjon til workshop
Vellykket studietur til Danmark
Forslag om nytt helhetlig klyngeprogram
Trøndelagsdagen 2013 - deltagelse anbefales
Hav21 - strategien overrakt
Gjennomført iKyst konferanse
Husk SkatteFUNN i planleggingen av budsjettet for 2013
AquaNor 2013 - Aqua Trøndelag
Oppdatert program! Studietur til Danmark med fokus på resirkulering, slam og industriell matproduksjon
Vellykket fagsamling og årsmøte
FHF-samling for "Verdikjede Havbruk"
Næringslivsdelegasjon til Jakarta
TEKMAR med 10-årsjubileum
Nettverkssamling og årsmøte i akvARENA
Bedriftsnettverk mot marked - Tyrkia
Utnyttelse av slam fra settefiskanlegg
Utlysninger av midler fra Regionale Forskningsfond
Næringsforeningen i Trondheim: Manifestasjon 2012
Søk SkatteFUNN før 1. september!
Fremtidens smoltproduksjon - Gode muligheter for stand
Seafood Processing Europe Exposition - Brüssel, 2013
Årets utlysning fra HAVBRUKSPROGRAMMET
Positiv evaluering av akvARENA
Utlysning i for bedrifter i EUs 7. rammeprogram (FP7)
Dialogkonferanse Fôring i merd
Regionalt forskningsfond Midt-Norge: Utlysning høst 2012
Oppdrett i Tyrkia - Sterkt voksende
Ny dato: Studietur til Danmark med fokus på resirkulering og industriell matproduksjon
Innovasjonsprosjekt: Tredimensjonal oksygendistribusjon i merd
Utsatt: Møljelagstur til Frøya
Utsatt til uke 43: Studietur til Danmark med fokus på resirkulering og industriell matproduksjon
Gjennomført: Dialogkonferansen "Økt profesjonalisering og fremtidens teknologibehov i norsk havbruksnæring
AquaVision, 11.-13-juni
akvARENA til stede på Sjømatmessa i Brüssel
Invitasjon til høringsmøte 18. april for forslag til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg (NS 9416)
Samspill for bærekraftig teknologi
akvARENA på Trøndelagsdagen
Erfaringer og analyser fra drift av oppdrettsanlegg på eksponerte lokaliteter
International study trip
Trøndelagsdagen 22. mars 2012 - bedrifter møter studenter
akvARENA gratulerer NOFIR som vinner av Gullklypa 2012
Leverandør- og kundeutviklingsprogram for oppdrettsnæringen
Studietur akvARENA 2012
Invitasjon til fagfrokost - Maritim kommunikasjon
Studietur med fokus på automatisering i prosessindustri