NCE Aquatech Cluster starter 1.1.2017

1.1.2017 er formell oppstart for NCE Aquatech Cluster. Den nye klyngen teller mer enn 100 bedrifter og representerer en omsetning på på nærmere 50 milliarder kroner og over 15 000 ansatte. Tildelingen av status som NCE gir Aquatech Cluster muligheten for en tiårig finansiering fra klyngeprogrammet til Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. Les mer »

Professor i havbruksteknologi

akvARENA medlem NTNU søker en ny professor i marin teknikk med fokus på havbruksteknologi. Fagområdet dekker prosjektering, konstruksjon, installasjon og drift av havbruksanlegg med tilhørende... Les mer »

Nærings- og fiskeridepartementet har sendt på høring forslag til ny forskrift om krav til teknisk standard på landbaserte akvakulturanlegg for fisk

Formålet med forslaget er at rømmingssikkerheten skal ivaretas på hele akvakulturanlegget og i alle ledd til og med lasting av fisken. Departementet foreslår at alle landbaserte anlegg som... Les mer »

TEKMAR fullbooket!

TEKMAR - Innovasjon i havbruk, arrangeres for 14. gang den 6. og 7. desember. Konferansen er allerede fulltegnet med 380 deltakere, hvorav nærmere 70 % er fra industrien. Hovedfokus for TEKMAR er... Les mer »

SINTEF samler havromsforskning i ett institutt – SINTEF Ocean

SINTEF samler sin forskning rettet mot havrommet i et nytt institutt, som får navnet SINTEF Ocean. Ambisjonen er å styrke posisjonen som verdensledende forskningsmiljø innenfor marinteknisk og... Les mer »

SINTEF overtar ACE

SINTEF har lenge hatt høy aktivitet på Frøya gjennom den storskala forsøksfasiliteten ACE. Etter avtale med de øvrige aksjonærene, har SINTEF kjøpt alle aksjene og fusjonerer aktiviteten inn... Les mer »

Aquatraz og Atlantis Subsea Farming videre til neste runde i tildeling av utviklingstillatelser

Fredag 25.11. fikk Aquatraz og Atlatis Subsea Farming brev fra Fiskeridirektoratet at de er med videre i vurderingen av tildeling av utviklingstillatelser. akvARENA gratulerer våre partnere Midt... Les mer »

Nesten 80 deltakere påmeldt til NCE Aquatech sin Kick-Off

Nesten 80 deltakere har meldt seg på torsdagens Kick-Off for NCE Aquatech Cluster. Påmeldingen via nettsiden er nå stengt, men det er fortsatt muligheter for å melde seg på ved å ringe... Les mer »

Klart for Kick-off av NCE Aquatech Cluster

Da er det endelig klart for Kick-Off av NCE Aquatech Cluster. Oppstart er 1.1.2017, men vi sparker i gang den nye klyngen allerede 24.11.2016. Dette arrangementet er kun for medlemmer av klyngen -... Les mer »

Erfaringsseminar: Hva er kritiske faktorer før, under og etter avlusingsoperasjoner?

akvARENA medlem SINTEF Fiskeri og havbruk AS, inviterer i forbindelse med det Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfonds-finansierte prosjektet "Avlusing og miljøfaktorer" til et åpent... Les mer »

Trøndelags Europakontor inviterer til seminar om neste års Horisont 2020 utlysninger

Den 15. november, inviterer Trøndelags Europakontor til seminar på NTNU om neste års Horisont 2020-utlysninger relatert til klima, miljø og råmaterialer. Les mer »